Ta vara på varje ögonblick

harligt-liv-ny

Livet är hela tiden här och nu! Det du tänker, gör och säger nu skapar

morgondagen och ditt liv.

One thought on “Ta vara på varje ögonblick

Kommentera