14 Måttfullheten

Måttfullhet tarot

The Llewellyn Tarot
by Anna-Marie Ferguson

Måttfullheten visar på obalans, kraftlöshet, tankar, balans, hälsa och att lagom är bäst. Du uppmanas att vara måttlig och att finna en balans när det handlar om problem, att du behöver hitta en gyllene medelväg. Behöver göra upp med det förgångna för att få en lyckligare eller mer givande framtid. Använd dina medfödda talanger för att nå dina mål och visioner. Upplever du att du har jobbat hårt eller kämpat i motvind, kommer denna svåra period börja avta snart. Måttfullhetens styrka ligger i att vara balanserad och att kunna medla mellan olika sidor av dig själv och med andra. Du strävar efter balans och harmoni och söker efter en helhet. När det gäller arbete visar måttfullheten på att du kan behöva kompromissa och ge upp saker för att saker, för att situationen skall kunna lugna ner sig. I kärlek visar kortet på jämvikt i relationen eller accepterande av att kärlekslivet inte alltid är på topp. En känsla av harmoni kommer att infinna sig. Om du planerar, har självbehärskning och lite tur, kommer du kanske också lyckas lägga undan lite pengar här.