18 Månen

Månen tarot

The Llewellyn Tarot
by Anna-Marie Ferguson

Månen visar på starka känslor, tid, drömmar, fantasi, illusioner, besvikelser, villfarelser och saker som ligger dolda under ytan. Dock har månen även en positiv sida då kortet också står för kreativitet och konstnärlig fantasi. Här kan intuitionen hjälpa till att lösa eventuella problem. Var lite försiktig och lär dig handskas med dina känslor i de olika situationer du ställs inför. Månen står ofta för intuition, drömmar och känslor. Du blir guidad i dina drömmar och har kontakt med dina mediala förmågor, det osynliga, dina känslor och din intuition. Månen kan också visa på att man riskerar att styras av sina känslor lite för mycket. Du befinner dig i en passage, på en utvecklingssteg. När du kommit igenom denna passage och gått vidare till den ljusare sidan, då blommar din kreativitet och du får fram din konstnärliga fantasi. Våga gå din egen väg och tro på dig själv. Kanske upplever du att någon vill förstöra något för dig? Månen innebär ibland en varning, att det är någonting i livet som inte står rätt till.