5 Översteprästen

Översteprästen tarot

The Llewellyn Tarot
by Anna-Marie Ferguson

Översteprästen visar på kunskap, vägledning, vishet, rådgivning, insikter och tradition. Översteprästen har talets gåva och kan undervisa och vägleda människor. Är ofta väldigt kunnig, handlingskraftig och agerar inom situationen på de sätt som behövs. Här söks både vetenskaplig och andlig kunskap och möjligheten finns till att nu finna den. I optimala situationer är överprästen en person som lär ut kärlek, barmhärtighet och tolerans. Han/hon är medveten om människans brister men söker att ta fram och utveckla människor styrkor och goda sidor. Översteprästen är den moraliska kompassen som utvecklas i var och en. En arbetssituation kan här färgas av moraliska frågor. Du kan här känna dig förtryckt och kanske att du blivit uppläxad. I annat fall är du den som försöker vägleda andra mot och de kan känna att du har blivit jobbig och kanske lite av en besserwisser. Översteprästen kan representera en ovilja hos dig eller någon annan frågeställare att ta till dig nya saker och idéer. Han råder dig samtidigt att inte ta några genvägar. Ibland måste vi ta den konventionella vägen, även om den är lång och jobbig. Överprästen kan också symbolisera bröllop och att man hittar sin plats i samhället.