Arkiv

Bach´s blomsterdroppar

bach-ny

Metoden utvecklades på 1930-talet av den kände engelske läkaren; Dr. Edward Bach. Han var både allmänläkare, homeopat, bakteriolog och immunolog. Bach var helt övertygad om att nyckeln till hälsa står att finna i ett balanserat sinnestillstånd. Han upptäckte den helande inverkan som blommor på vissa växter har på känslomässiga och andliga konflikter och genom en enkel och naturlig metod kunde han fånga dessa blommors energifrekvenser och bevara dem i en blomessens. Han upptäckte att sjukdomar som orsakades av en känslomässig obalans eller en felaktig mental inställning försvann kort efter att en person som led av en sådan sjukdom tagit dessa blomessenser.

Bach blomsterdroppar är essenser från blommor, vilda växter, träd och buskar som hjälper patienten att få harmoni mellan kropp, själ och ande. Består av 38 st olika blomster essenser som påverkar våra känslor och sinnes stämningar och hjälper oss att komma i balans och i harmoni. Ingen av dem är skadlig eller beroende framkallande och någon risk för överdosering finns ej. Dr Bachs blomsterterapi handlar om hur naturens helande krafter kan balansera vårt inre och återställa vår känslomässiga harmoni. har inga biverkningar, kan kombineras med all slags medicin, förstärker effekt hos andra behandlingar, fungerar utmärkt på små barn, djur och växter.

Blomessenserna hjälper dig att fatta beslut, känna trygghet, hitta livsglädjen eller stabilisera ett svängande humör. Ingen av de 38 blomessenserna är skadlig eller vanebildande. Det finns ingen risk för överdosering. Därför kan de användas av vem som helst. Detta var just Dr Bach´s syfte – ”heal thyself” – att människan skulle kunna bota sig själv.