Änglakorts läggningar

Ett kort för dagen
Cheryl Richardson 1 kopia ny

Vad vill Änglarna förmedla till dig idag? Om man vill kan man dra ett kort varje morgon, efter att man ställt frågan vad man behöver veta eller tänka på just idag. Man kan ta med sig kortet under dagen för att bli påmind om dess budskap, eller skriva ner budskapet på ett papper. Det är inte alltid man förstår dess budskap på en gång men det brukar visa sig mot dagens slut.

Änglakorts läggning med 3 kort

1. Doreen Virtue 2 Saints and Angels kopia  2. Cheryl Richardson 2 kopia 3.  Doreen Virtue 3 Saints and Angels kopia

Denna läggning är ett enkelt sätt att börja på. Lägg dina kort i en rad framför dig och dra 3 kort från dessa. Det första kortet innebär det förflutna och det placerar du till vänster om dig, nästa kort placerar du i mitten och det står för nuet, det tredje kortet representerar din framtid och det placerar du på din högra sida.

1) Det förflutna – Var har du varit? Detta kort visar på händelser som redan skett och kastar ett ljus över den nuvarande situationen
2) Det nuvarande – Var står du nu? Detta kort visar på vad du känner och upplever i nuläget
3) Framtiden – Vart är du på väg? Detta kort visar på vad som ser ut att hända framöver baserat på dom två första korten

Änglakorts läggning med 5 kort
(Kort av Doreen Virtue)

2. Doreen Virtue 3 Saints and Angels kopia

1. Cheryl Richardson 1 kopia ny3. Doreen Virtue 2 Saints and Angels kopia 5. Cheryl Richardson 2 kopia

4. Cheryl Richardson 3 Kopia

Tänk på din fråga medan du blandar korten som sedan läggs framför dig. Dra 5 kort och placera dem i ovanstående positioner. Vill du ha ytterligare förklaring på dessa så kan du dra extra kort för att förtydliga svaren du fått. Det kan vara kort för att “förklara” varför saker hände i det förflutna, hur det utvecklas i nuet eller hur saker ser ut att bi på sikt.

1) Det nuvarande samt det generella temat över läggningen
2) Gamla händelser som fortfarande påverkar situationen
3) Att tänka på gällande framtiden
4) Skälet eller de bakomliggande orsakerna till frågeställningen (detta vill troligtvis sprida ljus över fråga 2) och den blockering som hindrat dig från att nå det resultat du önskat.
5) Detta kort visar på den potential som finns och den troliga utgången på dina funderingar.

Änglakorts läggning med 7 kort
(Kort av Doreen Virtue)

2, Doreen Virtue 3 Saints and Angels kopia 4. Doreen Virtue 2 Saints and Angels kopia
1. Grace cards 3 Cheryl Richardson
5. Grace cards 2 Cheryl Richardson kopia
3. Cheryl Richardson 2 kopia 6.Grace cards 1 Cheryl Richardson kopia 7.Cheryl Richardson 3 Kopia

Tänk på din fråga medan du blandar korten som sedan läggs ut framför dig. Dra 7 kort och lägg ut dem i ovanstående positioner. Vill du ha ytterligare förklaring på dessa kort så kan du dra extra kort för att förtydliga svaren. Det kan vara kort du använder för att “förklara” varför saker skett, vad som ser sker i nuet och hur saker ser ut att utveckla sig framöver.

1. Utmaningen
2. Influenser från det som varit
3. Vad du behöver göra
4. Vad du jobbar på eller håller på att bygga upp
5. Vad du behöver veta om situationen
6. Nya möjligheter som ser ut att dyka upp
7. Bästa vägen för dig att gå

Det finns flera sätt att göra läggningar på med änglakort, men det finns inte lika många varianter som det finns med tarotkort, då änglakorten är färre till antalet och inte räcker till för större läggningar och stjärnor.

Ta hjälp av pendel: Ett annat sätt att få svar från änglakorten på är att lägga ut dem i en stor ring, och sedan ställa sig själv i mitten med en pendel. Man ställer sedan sin fråga, och ser åt vilket håll pendeln svänger åt och det är då dessa kort som man bör läsa.

Det rekommenderas att man renar sin änglakortlek efter varje gång man använt dem, så att man får bort energin som samlats och kan starta om på nytt med rena kort nästa gång man använder dem. Man kan rena korten på flera olika sätt, till exempel genom att knacka hårt på kortleken några gånger för att på så sätt få energin att försvinna från dem, att sprida ut korten i en solfjäder i handen och försiktigt föra dem över röken från rökelsepinnar eller vit salvia, eller att lägga en renande kristall på kortleken. Det går också bra att be en ärkeängel att rena korten.

När man renat sin kortlek kan man lägga den i en förvaringspåse av något slag, gärna en som är mörk till färgen för att den inte ska släppa igenom oönskade energier till korten. Om man vill kan man också lägga en renande kristall tillsammans med korten, till exempel en bergkristall.