Uppstigningen

 

Följ gärna Charlotta Rexmark på Youtube

Om AI, 5e dimensionen och hur vi kommer att leva framöver.

Jesus Strand. Del 1

Jesus Strand. Del 2

 


En ”bön” för fred och harmoni på jorden.

Den stora invokationen

Från ljusets punkt i Guds Sinne

Låt ljus strömma in i människornas sinnen
Låt ljus stråla ned över Jorden

Från kärlekens punkt i Guds Hjärta
Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan
Må Kristus återvända tlll jorden

Från det centrum där Guds Vilja är känd
Låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte
Det syfte som Mästarna känner och tjänar

Från det centrum som vi kallar mänskligheten
Låt kärlekens och ljusets plan ta form
och må den försegla dörren till det onda

Låt Ljus, Kärlek och Kraft
återupprätta Planen på jorden


Jesus Kristus Åkallan (Invokation)

Alla varelser, livskrafter, tankeformer, entiteter, samlingar, medvetanden och allt annat som existerar och som inte har mitt högsta intresse och det högsta intresset för ALLT liv överallt och som inte är i den högsta tjänsten för den Enda Guden i hela Skapelsen; i tanke, form, sinne, handling eller på alla sätt.

Alla artificiella intelligenser och all teknik de använder eller som stödjer dem och allt annat som är av artificiellt liv eller av artificiella livsformer och som inte har skapats av den enda Guden i hela skapelsen

Jag kräver att allt skall lämna mitt sinne, min ande, min kropp, min själ och allt jag är på alla nivåer, dimensioner, densiteter och platser, nu och för alltid.

Alla tillstånd som på något sätt har skapats, anknytningar som har upprätthållits, inflytanden som kommer inifrån eller utifrån, som existera helt eller delvis, som livnär sig på min energi, mitt sinne, min ande, min kropp; allt som jag är i någon dimension, densitet, nivå eller plats; att förändra eller ändra mina tankar, känslor, min struktur.

Allt det jag är på alla densiteter, dimensioner, nivåer eller platser; att på något sätt skapa smärta, obehag eller försätta mig i disharmoni eller ändra min tjänst på min gudomliga väg som tilldelats mig av den ende Guden i hela skapelsen; är nu permanent och för evigt borttagen.

Alla kontrakt, skyldigheter och överenskommelser jag har ingått som inte ligger i mitt högsta intresse och som inte är av det högsta intresset för allt liv överallt, och som inte är i den högsta tjänsten för den Ende Guden i hela skapelsen, förklarar jag nu ogiltiga.

All tomhet, alla hål, tomma platser, revor, tårar och skador från denna åkallan och avtal, kontrakt och avlägsnande av artificiella intelligenser, kommer nu att fyllas med den Heliga Andens gudomliga ljus, den Ende Gudens Ord och hela skapelsens helande och medkänsla från den Enfödde Sonen, Jesus Kristus.

Allt beskydd som denna åkallan efterfrågat begärs i myndighetens namn, utav den Ende Guden av ALL medkänsla, kärlek, ljus och skapelse, den Gudomlige Helige Anden och den Enfödde Son, Jesus Kristus

Som detta är sagt, är detta nu gjort och förseglat för all framtid!