13 Döden

Döden tarot

The Llewellyn Tarot
by Anna-Marie Ferguson

Döden visar på en större förändring, dags att släppa gamla mönster, förnyelse, omvandling och avslutning. För att komma vidare måste ibland något avslutas. När dödens kort kommer så är det stora förändringar på gång. Något tar slut och något annat tar vid. Döden visar ofta på större förändringar i livet som kan vara jobbiga. Man får ta farväl och lämna något som betytt mycket för en, men där något avslutas finns också en början på något nytt. Ofta dyker döden upp när en relation tar slut eller då man är tvungen att sluta på sin arbetsplats. Kan också betyda att man släpper gamla vanor och beteendemönster, man går vidare och börjar om. På en arbetsplats kan förändringar träda i kraft. Det kan vara förändrade arbetsuppgifter eller att uppgifterna kräver ett nytt sätt att utövas. Ibland kan det handla om en uppsägning, att man blir av med sitt arbete. I kärleksrelationer visar kortet döden på ett avslut men kan också vara att man vill lägga något åt sidan i relationen och ta in något som kan föra en framåt i utvecklingen. Gällande ekonomin står kortet för en förändring. En inkomstkälla kan sluta ge dig pengar eller en svår ekonomisk situation kommer till ända och slutar att gälla. Här kommer du säkert ändra uppfattning gällande det ekonomiska och se på saken annorlunda. Döden talar om att det är förändringar på gång, även inre förändringar, t ex nya sätt att tänka och ett behov av att bryta negativa vanor. Att man vet om att en förändring behövs men att man är man rädd för att genomföra dem. Tankar om förändring finns men handlingen kommer senare. Döden visar också på att du sitter fast i gamla tankemönster som det är dags att bryta och förändra. Du upplever säkert att mönster och beteenden som tidigare fungerat som ett skydd inte längre finns, och att dessa snarare har en begränsande och hindrande inverkan på ditt liv idag.