Lilla Arkanan

Tarotlek plus kartong

Lilla Arkanan berör i första hand vardagliga angelägenheter, vardagliga händelser som du kan påverka själv och som du är i färd med att göra. Lilla Arkanans kort gäller för de mindre och mer omedelbara av livets läxor och det världsliga. Lilla arkanan handlar mer om vardagliga händelser, sådant som man själv kan påverka, kontrollera och förändra.

Den kan visa oss hur vi kan växa personligt som andligt genom våra utmaningar i vardagen  Lilla arkanan beskriver de möjligheter och utmaningar vi möter i vardagslivet och som har att göra med de fyra elementen vilka hör samman med symbolerna för varje svit: svärd är luft, stavar är eld, bägare är vatten och pentagram är jord. Tarotkorten är avbildade som filmrutor och visar personer i färd med att göra något och visar hur vi handskas med omvärlden. Lilla arkanan visar 56 olika faser av aktiviteter.

Lilla Arkanan innehåller 56 kort uppdelade i fyra sviter/familjer; Bägare, Mynt, Stavar och Svärd. Denna arkana är uppbyggd som en vanlig kortlek; fyra sviter med 10 kort och onumrerade hovkort.

De klädda korten i lilla arkanan beskriver personlighetsdrag hos dig själv, en person i din omgivning eller en egenskap.

Varje svit förknippas med ett element och talen 1 till 10 tolkas i enlighet med numerologin.

Tarot Bägare: Vatten, relationer, känslor

Tarot Stavar: Eld, fysisk energi, arbete

Tarot Mynt, Pentagram: Jord, resurser, trygghet och ekonomi

Tarot Svärd: Luft, intelligens, inre tankar

För att förstå den Lilla Arkanan bättre:

1 – är alltet, potential och början på något
2 – dualitet, möten med andra, att dela, samarbete och att avväga
3 – utveckling, att utöka, förbindelse och att växa
4 – stabilitet, realitet och säkerhet
5 – konflikt, förlust, relativitet och att etablera.
6 – vändpunkt, jämvikt och övergång till något
7 – inte än etablerad, fortfarande osäker, reträtt och bakslag
8 – rörelse, flyt och kontroll
9 – fördjupning, beslutstagande och bestämdhet
10 – helhet, börda eller uppfyllelse

Tarotkorten ger oss antydningar, ledtrådar och nycklar till vår inre verklighet med allt vad detta innebär i form av känslor, tankar, föreställningar, rädslor, förväntningar, attityder och reaktioner.

Med hjälp av tarotkortens bilder kan vi få en värdefull hjälp att se oss själva och kan lära oss att plocka fram sidor som vi har men av någon anledning kanske har gömt undan och förträngt. Korten hjälper oss att se helheten och få perspektiv på våra frågeställningar.

Siffrornas numerologiska betydelse:

Ess: En ny start eller en ny början, oberoende, potentialer, gåvor.
Två: Balans, harmoni, samarbete, dualism, reflektioner, passivitet.
Tre: Tillväxt, expansion, klargörande, integrering, tydlighet, förståelse.
Fyra: Struktur, organisation, disciplin, handlingskraft, manifestering, konservatism.
Fem: Rörelse, förändring, utmaningar, kommunikation, anpassning, frihet.
Sex: Skönhet, yttre harmoni, kreativitet, sexualitet, vanor, förutsägbarhet, möte av det gamla och det nya.
Sju: Förfining, analys, experiment, flexibilitet, fantasi, inspiration, mystik, avskildhet.
Åtta: Ordning, stabilisering, makt, styrka, ansvar, balansering, inflytande.
Nio: Visdom, medkänsla, integrering, tolerans.
Tio: Övergångsfaser, tveksamheter, motstånd, frist, respit, uppskjutna beslut.
Prinsessa/page: Kortet symboliserar ett barn, pojke eller flicka. Kan tyda på att du själv eller någon i din omgivning har barnasinnet kvar. Kortet kan även stå för att du får besked om något du gått och funderat på.
Riddare/knekt: Kortet symboliserar en tonåring eller en yngre man. Visar på hastiga, ogenomtänkta handlingar.
Damen/Drottningen: Kortet symboliserar en vuxen, mogen kvinna. Kortet kan stå för dig själv eller en kvinna i din närhet. Kan även visa på en händelse.
Kungen: Kortet symboliserar en mogen, vuxen man. Kortet kan stå för dig själv eller en man i din närhet. Kungarna står för stabilitet och pålitlighet. De vet vad de vill och de är övertygande i sin vilja. Kortet kan också stå för beslut eller avtal.

Stavar (eld)
Symboliserar intuition: Sviten representerar arbete, sysselsättning eller något man är engagerad i och hur man använder sina talanger. Visar vår identitet, vår ambition. Energi, vilja, handlingskraft och aktiviteter.

Tarot Minor Arcana card: Ace of Wands
Stavesset:

Ess i stavar visar att något nytt startas upp med mycket kraft, energi och kreativitet. Det finns en inre drivkraft, inspiration och motivation för att sätta igång nya projekt. Detta är den renaste formen av energi. En stark första impuls med mycket motivation att driva framåt. En ny roll och en ny identitet med en inre glöd som sätter fart på händelser. Här har Du en stark utstrålning med mycket energi, vitalitet och sexuell kraft. Kan också visa på en nytändning i en relation. Här uppnår du dina mål och lyckas på ett sätt du aldrig trott att du skulle. En helt ny början/start på något som blir jättebra för dig. Esset står för också för något positivt som kommer att hända.

Tarot Minor Arcana card: Two of Wands Stavtvåan:
Två stavar står för målmedvetenhet, samman strålning och möten.Planer och förberedelser görs för att gå vidare. Beslut ska tas och du har huvudrollen i detta. Dina idéer vill du ska börja gro och förverkligas. Du eftersträvar balans och kontroll över en viktig situation, vill stå stadigt och är nu villig att möta förändringar. Det kan också innebära att man har ett gott samarbete eller att påbörjar ett nytt samarbete med någon.
Tarot Minor Arcana card: Three of Wands Stavtrean:
Tre stavar står för samarbete, företagsamhet, ambition och drivkraft till att verkställa tagna beslut.  Kan vara ett grupparbete där det finns mycket energi och stark samarbetsvilja. Du inspirerar här andra och känner att livet är fullt av möjligheter. Du visar sidor på gott ledarskap och impulser. Är förutseende och har här förmågan att forma mål till realistiska handlingar. Ditt skarpa sinne och förmåga att ta initiativ gör att du kan komma igång med projekt som du länge önskat. Det är nu dags för dina kreativa idéer att få komma fram.
Tarot Minor Arcana card: Four of Wands Stavfyran:
Fyra stavar står för fullbordan och harmoni. Du känner dig tillfredsställd med ett arbete som avslutats. Tar en paus, känner dig för innan nästa projekt. Känner dig fri, nöjd, slappnar av och njuter. Har en längre tid strävat efter att få det bättre och nu nått målet. Här kan en flytt komma in i bilden, och man är glad och positiv inför detta. Detta är ett mycket positivt kort som går i segerns tecken. Någon gör dig glad och upprymd.  Här kan en relation fördjupas och man kommer varandra närmre än innan. Man finner en inre frid och lugn som är bra för själen. För dig som nyss träffat en intressant person så kan mycket positivt ske, var inte rädd för att öppna upp dig och följ det ditt hjärta vill.
Tarot Minor Arcana card: Five of Wands Stavfemman:
Fem stavar står för uppgörelser, konflikt och en strävan över att vilja komma vidare. Du kan känna dig orkeslös, missnöjd och frustrerad över en situation. Kan vara konflikter antingen på en arbetsplats eller i hemmet. Det är viktigt att alla inblandade får säga sin mening och rensa luften. Du utmanas nu till att förändra din självbild och får ta en hel del ansvar. Maktlöshet, inre stress, konflikter, strid, osämja och konkurrens är här inget ovanligt. Det känns som att folk i din omgivning ger dig ett motstånd och hinder som du behöver bli av med. Det behöver inte vara något allvarligt utan att det är du som känner det så. I kärlekslivet kan det finnas rivaler och du behöver du stå upp för din kärlek. Kan också finnas svartsjuka som kan ställa till det så var försiktig. Känn inom dig hur du ska göra och vad som behövs göras för att rädda situationen.
Tarot Minor Arcana card: Six of Wands Stavsexan:
Sex stavar står för en kreativ kraft, en seger och visar likaså på framgång. Här har du äntligen nått det mål du önskat och människor omkring visar uppskattning. Du får respons och  erkännande från omgivningen. Du lyckas med det du strävar efter i arbete och kommer nå de mål du har satt upp. På din väg har du knutit nya kontakter med starka och energiska människor. Du är generös och en inspirationskälla för andra. Kortet visar på triumf och stolthet över att ha lyckats komma dit du önskat. Handlingskraft och mycket energi har du nu så använd detta på bästa sätt. Goda nyheter ser också ut att komma till dig inom kort.
Tarot Minor Arcana card: Seven of Wands Stavsjuan:
Sju stavar står för tapperhet, starkt engagemang och risktagande. Du har pondus, är självsäker och målinriktad. Kortet visar på olika former av framgång och du tar för dig. Kan också innebära förmåner efter hårt och mödosamt arbete. Du upptäcker nya sidor hos dig själv, kämpar och vågar ta risker. Visar nu din starka vilja, känner stolthet och kämpar för det du vill ha och strävar efter. Här är du stark i dig själv och står upp för dig själv och dina åsikter.
Tarot Minor Arcana card: Eight of Wands Stavåttan:
Åtta stavar står för aktivitet, fart och kommunikation. Här umgås du mycket med andra, är social och är öppen för nya skeenden. Är säkert otålig då du känner att något viktigt är på väg att hända. Det finns stora förväntningar med i denna händelse.Tiden är inne nu att göra det du länge funderat på. Här har du framåtanda och sätter igång nya skeenden och det går med rasande fart. Här har du stora möjligheter att lyckas med det du påbörjar. Kör på och tro på dig själv då du har stor chans att lyckas. Kortet visar också på kommunikation, meddelanden och telefonsamtal, något som går fort. Kortet kan också visa på att en beundrare visar sitt intresse, en snabb kärleksaffär eller något annat spännande som väntar runt hörnet.
Tarot Minor Arcana card: Nine of Wands Stavnian:
Nio stavar står för förberedelse och mycket arbete. Kämpande men likväl framgångar genom hårt arbete. Rådet är här att mogna och värdera risker. Med rimlig försiktighet kommer du att röja bort problem. Fortsätt på den inslagna vägen men var beredd på att det blir väldigt mycket arbete framöver. Var inte rädd för att satsa på det du tror på, du klarar nu av mer än du tror. Känner dig säkert förberedd att möta och kämpa för det du tror på och som är viktigt för dig. Här är du uthållig, har styrka och mycket energi. Var uppmärksam på din känsla och följ den, ständiga nötningar kan påverka dig och göra dig svag. Här är det viktigt att du har tålamod medan du väntar på att saker skall ske,
Tarot Minor Arcana card: Ten of Wands Stavtian:
Tio stavar står för att man kämpat. Du kan känna dig matt och lite utbränd. Du har nått mål, gjort avslut och summerat dina erfarenheter och vilar nu inför nästa steg. Här har du stort ansvar i livet och har säkert haft det under en period. Kanske känner du att du knappt klarar av situationen och att den känns för krävande. Det kan nu vara en tuff tid för dig och du tycka att du kämpar i motvind. Det ser ut att ha varit lite för mycket för dig sista tiden och det kan också ha påverkat dig fysiskt och psykiskt. Du kan här uppleva mycket krav från andra och känner att du drar för stort lass. Det är hög tid att du börjar sätta gränser och tar reda på anledningen till att det blivit så här. Du kan nu nå en del av dina mål efter slitsamt och påfrestande arbete. Kanske upplever du här dåliga nyheter men någonstans finns ändå ett hopp och en ljusning så det gäller för dig att bita ihop och göra så gott du kan. Om du lever i en relation kan ni här få kämpa och är du singel kan uppleva brist på kärlek. Kortet har ofta mycket med ekonomi att göra. Kortet visar också slutet på en cykel.
Tarot Minor Arcana card: Page of Wands Stavpagen:
Page i stavar visar på någon form av besked eller ett erbjudande. Något som du själv är eller blir inblandad i. Ett meddelande eller brev som gör att du kan utveckla mer än tidigare, något som är positivt för dig. Kan också visa på ett kreativt barn med egen vilja i familjen. Diplomati och taktkänsla ger här de bästa resultaten. Be här om hjälp och lätta ditt hjärta om så behövs. Entusiasm och impulsivitet utifrån dig själv eller någon i din närhet kommer du här likaså känna av .
Tarot Minor Arcana card: Knight of Wands Riddarstaven:
Riddare i stavar visar på en positiv förändring av lite större slag. Du tror på dig själv och är öppen för något nytt. Kan nu röra sig om en flytt eller förändringar gällande arbete. Händelser tar fart, det är snabba impulser och agerande. Kan också visa på en man som är charmerande, självsäker, vågad, äventyrlig, passionerad, kaxig rastlös med hett temperament. Du (eller personen du frågar om) är den starka parten just nu i umgänges kretsen. Du har givits förtroendet att leda, försök göra det bästa av det.
Tarot Minor Arcana card: Queen of Wands Stavdrottningen:
Drottning i stavar kan stå för reflektion och inspiration. Detta kort visar en kvinna, hustru eller väninna som är vuxen, kreativ, ambitiös och driftig. Du själv har nått en personlig mognad och ditt självförtroende står på topp. Du själv är nöjd och fylld av kärlek till livet. Kan också visa på styrelsesammanträden, arbetsmöten eller andra kreativa händelser med människor. Din intuition är stark och du vet hur ska använda denna. Kan här också handla om olika möten och rådgivning med andra, men det är du själv som ska ta besluten. Andra upplever denna kvinna som kan vara du eller någon i din närhet som  attraktiv, glad, helhjärtad, ansvarsfull självmedveten, beslutsam, ärlig och karismatisk. Normalt är hon ivrig och nyfiken på livet. Är inte rädd för att chansa för att få det hon vill. Många män kan känna sig utmanade av henne då hon har självförtroende och en känsla för affärer. Man lyssnar gärna på henne och hon är en god lyssnare själv.
Tarot Minor Arcana card: King of Wands Stavkungen:
Kung i stavar står för nyskapande och pondus. Är du kungen så befinner du dig på en höjdpunkt i livet vad det gäller den personliga utvecklingen. Självrespekt och ärlighet har stor betydelse här och om du själv bär detta med dig kommer du fortsätta att vara framgångsrik. Kungen är impulsiv, generös, karismatisk, inspirerande, attraktiv, kraftfull och stolt. Kan vara en make eller manlig vän till dig som har pondus, likaså är han en utmärkt ledarfigur. Många ser upp till honom medan andra föraktar. Han kan kan ge många människor det dom söker efter. Han är stark, hängiven och ärlighet skapar en livskraftig självsäkerhet i allt som nu händer. Denne man vill gärna synas och höras och har inget emot att figurera i media eller i större sammanhang. Kortet kan också visa på beslut, kontrakt eller avtal som rör arbete.

Bägare (vatten)
Symboliserar känsla: Representerar känslor, både positiva och negativa. Visar vår känslomässiga relation till oss själva och omvärlden. Återspeglar våra relationer och hur vi påverkas av kärlek. Här finner man ofta fantasi, glädje och passivitet.

Tarot Minor Arcana card: Ace of Cups
Bägaresset:
Ess i bägare berättar om ett öppet hjärta, stor glädje, skönhet och kärlek. Här finner man näring till drömmar och det öppnar dig för intuitiva budskap. En ny varm känsla som är fin och kärleksfull. Kortet kan också visa på en nystart på något. Kan vara början på en kärleksrelation, en graviditet eller en födelse.. Tiden är rätt för inre sökande. En ny period av positiva känslor, ett nyfött barn eller något som berör en starkt. En spirande känsla med empati och medkänsla. Skönheten och njutningen vandrar tillsammans med dig. Kärleken gör att allt blir som nytt igen.
Tarot Minor Arcana card: Two of Cups
Bägartvåan:
Två bägare berättar om kärlek och förälskelse. Du finner ett ömsesidigt utbyte i vänskap eller passion i ett partnerskap. Mötet som finner rum i ditt hjärta och sinne gör att kärleken blir både livskraftig och produktiv. En början på ett nytt förhållande, en relation som bygger på gemenskap och balanserade känslor. En harmonisk och kärleksfull relation. Det kan också visa på ett kärleksfullt möte eller att vi finner balans och harmoni känslomässigt i oss själva. Likaså om en fin gemenskap, harmoni och glädje i nya bekantskaper. Uppmanar till balans i en rådande relation och lyssna till Ditt hjärta och inre röst om Du behöver ta något beslut. Ett älskande par visas i detta kärlekskort.
Tarot Minor Arcana card: Three of Cups
Bägartrean:
Tre bägare berättar om förälskelse, skratt, fest, överflöd, kreativitet,vänskap, glädje,  lycka och tillväxt. Här finns mycket firande och festande med och man kan känna att man är nöjd med vad man valt att göra med sina önskningar. En glädjefest är på gång och du är bjuden! Kan också betyda en vidareutveckling på ett projekt. Lyckosamt firande eller stor lycka och glädje tillsamman, ett glatt umgänge som har trevligt tillsammans. Du har länge gått och längtat efter något annat och här finns en stor önskan om något som kommer att komma till dig. Du är attraktiv och sprider en känsla av stor kärlek inom dig. Du kommer in i en ny dimension i livet och förhoppningar finns här. Kortet kan visa på en tillökning i relationen som barn eller djur, eller annan större händelse som att man flyttar ihop. Problem är överkomna och kan ni slappna av och fira tillsammans med vänner och familj. Här kan det också vara vidareutveckling på ett projekt. Släpp bekymmer och ha roligt tillsammans med andra, det förtjänar du efter det jobbiga som varit.
Tarot Minor Arcana card: Four of Cups
Bägarfyran:
Fyra bägare berättar om avvaktan, du orkar inte med känslor och ansvar och drar sig undan från omgivningen. Du vill få vara själv, dra dig undan och vara passiv. Vill slippa engagera dig och bry dig om  andra människor just nu. Motivationen har tagit slut. Besvikelse eller trötthet gör varje upplevelse bitter. Det finns en känsla att du bara sitter av tiden i just denna situation eller att tiden stannat. Har svårt att ta till dig känslomässigt och dela dina känslor med andra.  Detta kort kan visa på en mindre depression och avståndstagande.Vad som är igångsatt måste få tid på sig att mogna och man har kluvna känslor inför denna tillväxt/mognad. Men du kan formulera om dina planer eller hämta dig från en illusion som fantasin inlett dig i. Eventuellt kommer nya möjligheter från oväntat håll.
Tarot Minor Arcana card: Five of Cups
Bägarfemman:
Fem bägare berättar om sviken kärlek, ensamhet, sorg, förtvivlan, ånger och risk för depression. Visar på en känslomässig konflikt med ensamhet och vilsenhet. Man har känslor av övergivenhet och ensamhet. Har svårt att se både framåt eller bakåt. Känner ingen glädje. Det som skett har skett och det är ingen idé att fortsätta gräma sig över detta. Bestäm dig istället för att göra något gott och bra utifrån den situation som uppstått och som du befinner dig i. Då kommer du får mer kraft och energi att fokusera på att komma på fötter igen. Kortet innebär förändringar och utmaningar som rör om i livet när det gäller känslor och tankar. Här finns problem med den man lever tillsammans med. I en relation kan detta kort visa på att man inte är nöjd i relationen och man ser mer till det negativa än det positiva. Bilden visar en person som står och gråter över tre utspillda bägare men ser inte åt de två som fortfarande finns där. Chanserna med detta kort finns fortfarande, gråt inte över spilld mjölk, gör ditt bästa för att förändra situationen till det bättre. Här finns många negativa tankar och känslor. Man kan ha svårt att se både framåt eller bakåt. Känner ingen direkt glädje. Det som skett har skett och det är ingen idé att fortsätta gräma sig över detta. Bestäm dig istället för att göra något gott och bra utifrån den situation som uppstått och som du befinner dig i. Då får du mer kraft och energi att fokusera på att komma på fötter igen. Kortet innebär förändringar och utmaningar som rör om i livet när det gäller känslor och tankar. Här finns problem med den man lever tillsammans med. I en relation kan detta kort visa på att man inte är nöjd i relationen och man ser mer till det negativa än det positiva.
Tarot Minor Arcana card: Six of Cups
Bägarsexan:
Sex bägare står för nostalgi och berättar om glädje, tillfredsställelse och harmoni. Att tänka tillbaka på gamla goda tider och minnas människor ifrån svunna tider. Starka familjeband och känslomässigt styrda sociala kontakter. Kortet tar dig tillbaka till gamla minnen, vänner och det förflutna. Ofta går detta kort tillbaka till barndomen och barndomsminnen. Kan vara en återförening eller åter upptagen kontakt med någon man håller kär. Kan vara så att du ska ha ett möte med någon du inte träffat på länge och ni ska diskutera något tillsammans. Viktigt att här kunna gå vidare och inte fastna i det förflutna.  Här utspelar sig en känslomässig frid och harmoni. Kortet härligt och visar på mycket glädje.
Tarot Minor Arcana card: Seven of Cups
Bägarsjuan:
Sju bägare står för fantasi, drömmar, insikter och minnen. Man måste kunna skilja mellan verklighet och hägring så att man inte kommer ifrån vägen som man ska gå på. Visar på val och möjligheter men kan samtidigt vara en konflikt mellan tanke och känsla. Andlighet. Minnen från det förflutna gör sig påminda och Du vet inte riktigt vad du vill. Du söker svar och vill samtidigt ha spänning och förnyelse. Har svårt för att bestämma dig för hur du vill ha det med saker och ting. Vad fantasin än skapar blir allt verkligare ju längre du tänker på det. Ett känslomässigt val behöver göras, något måste väljas bort. Kortet visar på möjligheter, drömmar och illusioner, man funderar över olika alternativ. Förankra fantasin i ditt verkliga liv. Tankarna, illusionerna och fantasierna kanske inte är förankrade i verkligheten och ses mer som frestelser. .
Tarot Minor Arcana card: Eight of Cups
Bägaråttan :
Åtta bägare står för instabilitet, grubblerier och missnöje. Anpassa ditt liv till det du vill ha, det är bara du som kan ändra på saker och ingen annan. Söker bekräftelse, ät ensam om beslut och känner inget stöd från omgivningen. Du känner dig trött och missnöjd och vill isolera dig lite från omgivningen. Det bästa är om du tar itu med problemen och tar första steget mot en förändring. Ta ansvar för ditt liv och lägg inte skulden på andra. Det blir nu en vändpunkt känslomässigt, du öppnar upp dig för mer och letar efter nya utvägar. Du kommer att ledas till att söka djupare. Kanske du ska överge gamla planer och söka nya? Kortet visar också på avsked, man lämnar relationer, arbete eller fantasier bakom sig och går vidare. Här är det möjligt att du lämnar en situation eller liknande, du vill inte vara med i leken längre och ger dig av. I takt med att din själ mognar kommer du att se andra saker som viktiga.
Tarot Minor Arcana card: Nine of Cups
Bägarnian:
Nio bägare står för tillit, önskan och optimism. Du är glad, nöjd och en önskan har här chans att bli uppfylld. Du känner kärlek till dig själv och andra. Här kan du nu njuta och bara ta saker med lugn och ro som du inte upplevt innan. Här har du det bra, är trygg och harmonisk och du känner ett härligt livsflöde. Känner glädje, är tillfredsställd och känner dig belåten över hur saker och ting har utvecklats. Här kan du t o m få för mycket av det goda, vilket inte alltid är bra eftersom de då blir prövningar man ska igenom och de kan vara svårare att hantera. Kortet visar också på intressen för existentiella frågor och livsåskådning. Här finns seger och framgång tillsammans med harmoni och stora drömmar.
Tarot Minor Arcana card: Ten of Cups
Bägartian:
Tio bägare står för succé, familjelycka, fina händelser och en kärleksfest. Handlar om hemmets trygghet och lycka. Harmoni och fina stunder i hemmet råder. Likaså ser det ut att här bli mysiga sammankomster mellan de olika åldrarna inom familjen. Här känner du friden och kärleken. Du upplever en inre harmoni och du känner att dina relationer är fulla av kärlek. Visar på känslomässig fullbordan och lycka och du har nått till ett av dina livsmål. Kan också visa på att du drömmer dig bort och önskar få in något i familjelivet, något som saknas. Tio i bägare kan också visa på att något i familjelivet inte är som det ska, finns något man saknar och längtar efter.
Tarot Minor Arcana card: Knight of Cups
Bägarriddaren:

Riddare i bägare visar på att det finns mycket fantasi och drömmar med i bilden, Passion. Kärleksfulla förslag. Kan vara en flirt eller ett frieri. Visar också på en ung man som sprider positiv energi, är omtänksam och glad. Kan även vara en förälskelse för en människa och kanske ett budskap med massor av kärlek kommer till dig. Var öppen för alternativ och förbered dig på att ändra dina planer. Tänk innan du agerar och se upp med barnsligt beteende. Denne man vill ha en förändring och han kämpar för det. Kanske önskar han en relation och uppvaktar dig med romantik. Kanske vill han att ni ska bli vänner efter ett gräl. Kortet kan också visa på kärleksfulla förslag och tillfällen. Han är en gladlynt och positiv charmör.

Tarot Minor Arcana card: Queen of Cups
Bägardrottningen:
Drottning i bägare visar en omtänksam kvinna som handlar utifrån sina känslor. Det är självständig mogen kvinna som gärna går sina egna vägar. Hon trivs och mår väldigt bra i livet fast det ibland blir problem med att gissa sig till vad andra tycker. Hon är självständig och tycker inte om när andra talar om hur hon ska göra med saker och ting. Hon är mystisk och lyssnar oftast till sitt inre. Ställer gärna upp för andra och engagerar sig. En kärleksfull kvinna smed mycket empati och om som handlar utifrån sina känslor. Detta kan vara du, en mamma, en hustru eller en väninna. Detta kort kan också visa på en graviditet inom familjen. Här är det en fin dag med gemenskap och möten med familj och vänner.
Tarot Minor Arcana card: King of Cups
Bägarkungen:
Kung i bägare är en förförande, beläst och intressant man. Han är lärd och många gånger har han en institutionell makt, skulle kunna vara en lärare. Detta kort visar också på inspiration, fantasi med intresse för existentiella, andliga och ockulta frågor. Kortet kan representera en man som är viktigt för dig – han är snäll och omtänksam, även om han ibland kan känna sig obekväm att visa denna känsliga sida av hans personlighet. Han är förmodligen strikt och formell och inger massor av respekt, Detta är någon som kommit in i ditt liv och ruskat om dig rejält på ett positivt och kärleksfullt sätt. Man kan här uppleva starka känslor som man själv kan ha svårt att hantera och inte riktigt förstå. Kanske är någon uppriktig och det kan såra. Denne man är auktoritär och bestämmande men samtidigt känslosam och vill ha sin familj runt omkring sig.

Svärd (luft)
Symboliserar tanke: visar vårt andliga och mentala tillstånd samt vilka processer och attityder vi har. Visar även på känslighet för yttre störningar – vi är inte alltid medvetna om vad vi tänker och kan ha svårt för att styra tankarna då vi ofta påverkas av olika händelser. Livsstil, konflikter, motgångar, mental status, sorg och störda känslor.

Tarot Minor Arcana card: Ace of Swords
Svärdsesset:
Ess i svärd berättar om nya tankar, idéer och nya planer. Kortet står för stor kraft i både kärlek och hat. Ett kort som innebär att man snart kommer att ställas inför ett stort beslut. Plötsligt så finns där lösningar som en blixt från en klar himmel. Visar på en ny livsstil, nya tankemönster och en ny frihet. Du kommer nå framgång trots att det finns ett större hinder i vägen. Här söker du också efter sanning och klarhet i en viss situation som du befinner dig i. Det blir en ny början på något och du bestämmer dig för att lämna gammalt bakom sig. Något som är viktigt för dig kommer du här vilja kämpa för. Du vill erövra något och försöker hålla det på lagom nivå men känslor och tankar kommer påverka dig mycket. Svärds ess dyker ofta upp efter en svår tid eller en motgång. Du får här en ny idé och förändrar din attityd.
Tarot Minor Arcana card: Two of Swords
Svärdstvåan:
Två i svärd står för tankar om att ta en paus, flytta och om att sluta fred. Man vill ha harmoni och inre frid. Du kan behöva lite distans och avskildhet för att bestämma dig för vilket nästa steg du ska ta. Du kan behöva tillfällig avskildhet för att bestämma dig för nästa steg. En uppgörelse som varken förbättrar eller försämrar sakerna som de är nu. Du är rätt så passiv gällande det som händer i ditt liv just nu. Man har svårt att välja, står i valet och kvalet, känner tveksamhet, förvirring och att något som inte är ur vägen ännu. Kortet visar på att man har vänta känslan ryggen och går upp i tanken i stället.
Tarot Minor Arcana card: Three of Swords
Svärdstrean:
Tre i svärd visar på att det finns en rädsla för att bli avvisad, att någon sårar en, eller på att man blir dåligt behandlad av någon. Svärdstrean står för känslan av övergivenhet, kan vara hjärtesorg och ibland kan det stå för triangeldrama. Se vad du är rädd för så att du kan gå förbi rädslan. Stor känsla av tomhet och risk för självömkan. Kortet symboliserar även frånvaro, sorg, splittring och en rädsla för separation. Du är besviken men tiden läker de flesta sår. Skvaller, förtal och andras ord skulle kunna skapa problematik likaså. Smärtan du kan uppleva här kan uppstå på grund av andras handlingar. Det leder till att man känner sorg i hjärtat och saknad under en period. Du kan här behöva ta ett tufft beslut om att gå vidare på något sätt.
Tarot Minor Arcana card: Four of Swords
Svärdsfyran:
Fyra svärd visar på att men vill ha en vilotid, man arbetar inte eller bryr sig inte om vad som skall göras. Viktigt att vila eller göra ett uppehåll så att tankarna får ro. Du funderar på vilka gamla mönster du vill bryta. Avvakta och meditera så kommer du känna vilken väg du ska välja. Svärdsfyran visar på att mycket tankar och känslor spelar en stor roll i den inre stress du upplever här. Be att universum hjälper dig med de eventuella beslut som nu behöver tas.Trots problemen finns det ändå en stabil grund att utgå från. Du behöver en paus, tid för dig själv s att du kan komma underfund med vad du vill med ditt liv. Det kommer stärka upp och göra dig gott. Svärdsfyran visar på att du behöver vila, ha avskildhet och därför är det viktigt att du får dra sig undan för att kunna återhämta dig och få fundera. Kortet manar också till att bryta gamla mönster. Avvakta och meditera så kommer du få besked om vilken väg du ska välja.
Tarot Minor Arcana card: Five of Swords
Svärdsfemman:
Fem svärd berättar om rädsla och förlust. Visar på stressande tankar och att man har svårt att fokusera, vet varken ut eller in. Nederlag och personliga konflikter utmanar dig. Känner rädsla för att tappa kontrollen. Är du tapper, tål du att bli förödmjukad å ser istället humorn i det hela. Kortet uppmanar att släpp din rädsla och ta reda på varför du har detta kontrollbehov. Svälj stoltheten och erkänn dina begränsningar. Lägg ner försvaret och försök förlåta dem som svikit dig. Kortet visar på bråk, kamp, ruinerade planer, nederlag, förluster och en inre smärta. Folk runt omkring kan vara fientliga utan anledning. Kortet visar på att du omges av jobbiga människor och befinner dig i en påfrestande situation.
Tarot Minor Arcana card: Six of Swords Svärdssexan:
Sex svärd visar på att du kan ser målet och planerar för en förändring. Kan även visa på flytt eller förflyttningar. Inre och yttre resor är bra för dig nu. Efter en tid av problem, väntar du helt enkelt på bättre tider. Det ger dig tid att fundera över viktiga saker i livet. Har kommit över svårigheter och smärta. Ljuset i den mörka tunneln visar sig nu och du kan tydligt se situationen du befinner dig i. Du känner frihet, harmoni och funderar eventuellt över en resa. För att få distans till din livssituation rekommenderas en resa. Tid för klarsynthet och förmåga att se i större perspektiv på tillvaron. Det är dags att öppna ditt medvetande mot mer harmoniska vägar. Du har nu förmågan att se tillvaron i större perspektiv. En ny period i livet tar sin början och här är det viktigt att du släpper taget om gamla hjulspår. Du vill nu ha frihet och harmoni. Se dig omkring och sök dig till det som gör dig glad och engagerad. Svärdsexan står för klarsynthet, förändring och du vill få distans till din livssituation. Svärdssexan visar på en resa över problemens hav och att saker och ting löser sig.
Tarot Minor Arcana card: Seven of Swords
Svärdssjuan:
Sju svärd visar på valsituationer utifrån din egna fria vilja. Kan finnas oärliga människor runt om dig här. Du själv kanske heller inte är helt ärlig i dina handlingar nu. Här ser du ut att vilja behålla privata saker för dig själv, för att de inte ska missförstås. Osäkerhet, intriger, prat bakom ryggen och rädsla för förändringar ser ut att förekommas här. Det bästa är om du nu kan lägga fram sakerna på bordet för att återställa ordningen och klara upp situationen. Ser ut som att någon är lurad här och att enda som kan rädda situationen är sanningen. Förhoppningar finns också om att saker kommer att lösa sig. Var nu inte rädd för förändringar för då finns risken är att du hamnar i ensamhet. Kortet handlar också om oärlighet, hemligheter, skvaller och hemliga planer.
Tarot Minor Arcana card: Eight of Swords
Svärdsåttan:
Åtta svärd står ofta för konflikt, fängelse och negativa tankar. Du har fastnat i dina egna eller andras negativa tankar om dig. Känner dig ofta bromsad och blockerad av omgivningen.Ta reda på vad som ligger till grund för dessa negativa tankar så att du kan ta dig loss. Kortet uppmanar dig att ta itu med dina intressen samt att utmana ditt intellekt. Kortet visar på förtryck, blockeringar, och en allmän känsla av att fastna i en situation. Du kan känna att du inte kan komma vidare i ditt liv. Det finns alltid sätt att ta sig ut från en situation om man bara vill. Kortet kan också visa på att du är besatt av en person eller idé. Likaså att du har fastnat i dina egna eller andras negativa tankar om dig vilket skapar ångest, oro, ältande, panik och tappad kontroll. Se vad som ligger till grund för dessa negativa tankar så att du kan ta dig loss och se efter nya lösningar. Du kan nu känna dig fängslad och fången i en situation.
Tarot Minor Arcana card: Nine of Swords
Svärdsnian:
Nio svärd visar på tankar som ältas, ingen ro i tankarna står även för oro, misströstan och ångest. Detta kort står för oro, ångest och misströstan. Ditt tänkande är mycket rastlöst och aktivt. Din tankeverksamhet tar för mycket energi. Använd din energi till att få ut dina tankar, antingen med ord eller med pennan. Ditt tänkande är rastlöst och aktivt. Din tankeverksamhet tar för mycket energi. Använd din energi till att få ut dina tankar, antingen med ord eller med pennan. Din tankeverksamhet och grubblerier tar tar väldigt mycket energi. Det mesta känns tungt och jobbigt. Du upplever att du har kört fast mentalt och ser ingen väg ut. Låt tiden få läka såren och med tiden kommer du börja se olika ljusglimtar.
Tarot Minor Arcana card: Ten of Swords
Svärdstian:
Tio svärd visar på katastroftankar och svårigheter men ur kaos kan nya idéer födas. Svärdstian står för ödslighet och stagnation. Du kommer inte längre på din utslagna väg. Uppmaning att släppa kontrollen över framtiden. Genom att erkänna din rädsla kan du börja transformera den. Endast du själv kan välja en annan väg. Svärdstian står för ödslighet och stagnation. Du kommer inte längre på din utslagna väg. Genom att erkänna din rädsla kan du börja transformera den. Endast du själv kan välja en annan väg. Tomhet, dränering av energi, ingen lust eller ork, något tar slut man känner att man inte kommer längre. Det här kortet uppmanar dig att börja använda logik och fokusera på din egen lycka och framgång.
Tarot Minor Arcana card: Page of Swords
Svärdspagen:
Page i svärd visar på klara besked på något man väntat på. Om du funderat över något så faller pusselbitarna på plats här. Kan också visa på ett barn eller ungdom som är intensiv och pratglad. Retar du dig över att andra tränger sig på ditt liv? Frigör dig och hävda din rätt, de som verkligen tycker om dig kommer stå vid din sida. Svärdsprinsessan står för kontroll och önskan om frihet. Kortet beskriver en ung pojke eller man. Din frihetslängtan är mycket stark och ingenting är omöjligt för dig. Kanske vill du testa olika livsstilar, även olika idéer och tankar som du tidigare förkastat. Sanning och rättvisa är här starka begrepp och man kan vara både intensiv och impulsiv. Kan också visa på ett barn eller ungdom som spontan och pratglad. Man är snabb i tanken, har stark tankekraft, är intensiv och impulsiv.
Tarot Minor Arcana card: Knight of Swords
Svärdsriddaren:
Riddaren i svärd visar på turbulenta händelser. Det som händer sker hastigt eller impulsivt och lämnar ingen oberörd. En ung man som är intensiv och sätter fart på händelseutvecklingen. Du är en förstående lyssnare och vet vad du skall säga för att blidka andra. Men lev dig inte in i andra så att du får svårt att tänka självständigt. Lita på din egen handlingsförmåga. Svärdsprinsen står för handling och entusiasm. Kortet beskriver också en ung man eller en son. Med en stark utstrålning, han är snabb i tanken, har stor entusiasm och behöver få kommunicera. Svärdsprinsen har en otrolig förmåga att kunna prata omkull folk. Han har en stark utstrålning, är snabb i tanken och entusiastisk.Ett negativ drag är att han inte har några som helst skruppler när det gäller att rädda sitt eget skinn och anseende. Visar på turbulens, mycket som händer fort på gott och ont. Svärdriddaren är helt fokuserad och väjer inte från sin kurs, andra som står i vägen får flytta på sig. Han tvekar inte på att försvara sig eller dig. Han känner sig lätt upprorisk och tar itu med orättvisor antingen genom officiella kanaler eller med en lugn men beslutsam attityd.
Tarot Minor Arcana card: Queen of Swords
Svärdsdrottningen:
Drottning i svärd kan i vissa tolkningar stå för den absolut självständiga kvinnan. Det är den enda drottningen i tarot som har absolut makt över sitt eget liv och egen självständighet. Hon är verbal likaså starkt fokuserad i sin vilja och planering. Är diplomatisk, intelligent, kompetent och har sin integritet. Hon har gått igenom mycket i livet, är svår att imponera på, ännu svårare att manipulera. Hon har nått intellektuell mognad, är duktig på att tala och vet vad hon vill. Är ofta liberal inför andras tankar och kan gärna föra andras talan. Ibland kan hon uppfattas som kritisk, känslokall och lite arrogant. Hon kan vara något av en häxa med övernaturliga fallenheter. kortet kan visa på möten och gemenskap mellan människor som rör affärer och lika beslutsprocesser. Kan representera dig, en hustru, en väninna eller en kvinna i din närhet.
Tarot Minor Arcana card: King of Swords
Svärdskungen:
Kung i svärd visar på avtal, kontrakt eller uppgörelser runt större affärer eller kontakter med myndigheter. Detta kort visar ofta på en man, make eller manlig vän som ofta är intellektuellt och akademiskt bildad. Svärdskungen står för intuition och visioner men också för diplomati och fåfänga. Han är en god talare och stor inspiratör för andra. Kan visa på ett avtal, beslutsamhet och en man med auktoritet.Svärdskungen står också för intuition och visioner. Han har nått sin höjdpunkt i sin intellektuella utveckling. Tiden är nu inne att avsluta ett livsmönster. Man har nått höjdpunkten i sin intellektuella utveckling. Tiden är nu inne att avsluta ett livsmönster.

Mynt (jord)
Symboliserar sinne: Visar vår yttre materiella verklighet – det fysiska, vår hälsa, våra ägodelar, ekonomin och det materiella vi visar utåt. Det yttre avspeglar många gånger även vårt inre

Tarot Minor Arcana card: Ace of Pentacles
Myntesset:
Ess i mynt och pentagram står för välstånd, pengar och ny idé. En ny grund byggs upp, kan vara ett nytt arbete, en ny bostad, ett tillskott i ekonomin, eller någon annan form av materiell trygghet. Stabilitet i affärer eller genom arbete. Kan också visa på att pengar är på väg genom arv eller vinst, en ny materiell trygghet. Bra för alla projekt som berör hemmet. Ett gyllene tillfälle att planera och få en mer stabil ekonomi, allt som behövs finns redan till hands. Nya affärsprojekt eller investeringar, både praktiska och ekonomiska har möjligheter att lyckas på sikt. Du strävar nu efter att leva ett rikt liv såväl till det yttre som till det inre. Du känner dig belåten och är trygg i dig själv. Vet vad du vill och planerar för det.
Tarot Minor Arcana card: Two of Pentacles
Mynttvåan:
Två mynt och pentagram visar på balans och samarbete. Du söker efter jämnvikt och ekonomisk trygghet. Det gäller nu att ha en övergripande blick över allt som händer och sker. Kan nu ha många bollar i luften. Kortet två mynt säger att det är möjligt att vandra längs två vägar samtidigt. Ditt liv står under ständig förändring vilket får dig att växa genom att du vidgas och expanderar. Låt denna förvandling och utveckling ske men försök ha en övergripande blick över saker och ting. Kanske överväger du något, och kan ha svårt att veta vad du vill samtidigt som du kan ha svårt att avvakta. Saker är på gång, förändringar i ditt liv, det expanderar och kortet visar på utveckling och olika valsituationer., kanske står du inför olika val. Här är du är flexibel och anpassar dig lätt.
Tarot Minor Arcana card: Three of Pentacles
Mynttrean:
Tre mynt och pentagram står för arbete, utbildning, nyheter, utveckling och vinst. Kan också vara ett ekonomiskt tillskott du väntat på. Visar på att du lär dig något och på någon form av arbete som är mycket positivt och givande för dig. Här ska du ha tålamod för det du nu uträttar kommer att ge utdelning en dag även om det kommer ta sin tid. Uppskattning från andra och lön för mödan är något du nu känner av. Mynt trean visar att alla projekt som nu påbörjas eller redan är igång står på en stadig grund men att kontinuerligt arbete krävs. Du kommer att se resultat och känna att molnen på din himmel skingras. Fortsätt med ditt arbete med tålamod och övertygelse så kommer du dit du vill och ska. Här är du nyfiken och vill utveckla något, eventuellt tillsammans med någon annan om gemensamt intresse finns.
Tarot Minor Arcana card: Four of Pentacles
Myntfyran:
Fyra mynt och pentagram står för materiell och ekonomisk stabilitet. Ha nu ordning och reda på det materiella och gå igenom det du har. Du har uppnått en materiell trygghet men omge dig inte med prylar du inte behöver. Om du sätter hela din tillvaro och din glädje på det materiella kommer det att bli en börda och kännas betungande för dig. Här kan du behöva utmana dina egna principer och regler? Fyra i mynt talar om att du själv måste se vad du är beredd att riskera för att få lycka, frihet eller tillfredsställelse på längre sikt. Kan här också vara en utmaning att göra avkall på regler och principer till förmån för livet och för det som känns rätt i hjärtat. Kanske känner du dig begränsad, kontrollerande och alltför styrd av dina egna värderingar. Kan också visa på snålhet. Kanske känns den materiella tryggheten och säkerheten hotad. Du har jobbat under en längre period för något, skaffat sig en bra grund och vill ha kvar det som du anser är ditt.
Tarot Minor Arcana card: Five of Pentacles
Myntfemman:
Fem mynt och pentagram visar på fattigdom och begränsning. Man känner oro, förvirring, konflikt och rädsla för att tappa kontrollen. Både ekonomin och arbete känns otryggt. Här finns en stor oro för framtiden. Oron ligger som en mörk slöja och gör att du ser allt negativt. Här måste du anpassa dina utgifter efter din plånbok så ha nu en budget du kan rätta dig efter. Det är hög tid för dig att ifrågasätta vad du värderar, för din fysiska och materiella trygghet utmanas och gör dig orolig. Du undrar hur du ska klara dig, känner dig handlingsförlamad och är rädd för förändringar. Se om du kan finna alternativa källor som kan bistå dig med att sätta press för att få fram de resurser du behöver. Sparsamhet är viktigt nu på grund av begränsade resurser. Du känner dig otillräcklig, drar dig undan, vågar varken ge eller be om gemenskap och ser dina brister. Perioden kan kännas svår eftersom du är ensam med dina problem. Du känner sig marginaliserad och fattig. Fem i mynt visar också på personlig depression och en oförmåga att klara av vardagens krav och måsten. Ibland kan kortet visa på att man blir bestulen av någon eller lurad ekonomiskt.
Tarot Minor Arcana card: Six of Pentacles
Myntsexan:
Sex mynt och pentagram visar på lärdomar, välbefinnande och om att ge och få. Här är saker och ting oftast i balans. Kortet uppmanar dig till att dela med dig av livets goda, för om du ger så får du tillbaka. Problemet med det här kortet är att man aldrig vet vem som får och vem som ger. Var öppen för överraskningar och positiva förändringar. Det handlar nu mycket om balans mellan att ge och ta emot, kanske ger du bort mer än du får tillbaka. Kan vara ett ekonomiskt tillskott, att man betalar av skulder, att man delar med sig, att man hjälper någon eller får hjälp av någon annan. Var inte rädd för att be andra om hjälp med praktiska saker om du känner dig tömd på energi. Det är lika viktigt att lära sig att ta emot från andra, som att kunna ge själv. Det är en gåva som du kan lära dig att ta emot med ödmjukhet och tacksamhet. Här känner du också trygg gemenskap i arbete, vet vad du själv går för, utvärderar om det kan finnas något gemensamt att bygga på, värdesätter likheter. Ditt fysiska liv stabiliseras och din hälsa är bra. Sex i mynt kommer ofta upp under en period med ekonomiska problem. Kortet visar också att vi kommer att ha tillräckligt med pengar för att klara oss. Har man funderingar över ett företag så meddelar mynt sexan att företaget kommer att gå med vinst. Du får hjälp och stöd gällande arbetslivet och det känns bra. Har du skulder och saknar pengar, ser du ut att få hjälp med detta. Här kan du få hjälp, stöd och uppmuntran från någon som du betyder mycket för. Sex i mynt visar ofta på lärdomar och utbildning i någon form.
Tarot Minor Arcana card: Seven of Pentacles
Myntsjuan:

Sju mynt och pentagram står för arbetsresultat och materiell otrygghet. Här känner du säkert otillfredsställelse och att du tappat fotfästet, en känsla av misslyckande.  Nu får du vänta, vila, se tiden an och tänka över sin livssituation. Här tas säkert inga avgörande beslut men nu finns det mycket funderingar. Kanske står du i en valsituation och börjar göra upp nya planer och strategier inför nästa steg. Du ser över ekonomin och hushållar med det du har, då ekonomin säkert inte är den bästa i dagsläget. Här har du mycket funderingar över framtiden. Du ser över dina inkomster och utgifter för att försöka finna nya lösningar. Det finns hopp i denna situation och men det allra viktigaste är att du inte ger upp dina drömmar och visioner. Se hur du vill ha det med saker och ting framöver. Säkert har du gjort ditt bästa och väntar på positiva resultat, och har förhoppningar om att saker ska vända och bli bättre. Här känner du efter vilka dina behov är, planerar och överväger situationen du befinner dig i. I relationer kan du nu göra omvärderingar och se vilket värde de har för dig.

Tarot Minor Arcana card: Eight of Pentacles
Myntåttan:
Åtta mynt och pentagram visar på intressen, arbete och på utbildningssammanhang såsom en kurs eller en studiecirkel. Kortet står för kunnighet och att du vet vad du ska göra för att få pengarna att växa och ge utdelning. Du känner dig nu trygg och är nöjd med det materiella. Du har säkert mycket jobb och kanske behöver du sakta ner på stegen och bara få vara en stund. Lite lugn och ro är bra för oss alla emellanåt. Tänk på att ta hand om dig själv ibland också. Åtta i mynt visar på att du är praktisk och har öga för detaljer. Likaså har du kunskap och intresse som kan utvecklas till något mer genom strävan och hårt arbete. Mynt åttan visar erfarenheter och på möjligheter och att allt utvecklar sig i rätt ordning. Står också för skicklighet och talanger i arbete och gällande placeringar. Du vet vad du ska göra för att få dina pengar att växa och känner dig nöjd. Detta kort är aldrig negativt utan för alltid med sig ett positivt budskap.
Tarot Minor Arcana card: Nine of Pentacles
Myntnian:
Nio mynt och pentagram visar på ekonomiska fördelar och man har en känsla av trygghet. Kortet står för positiva energier och investeringar. Du skapar dig det du behöver och har möjligheter att göra någonting som du länge drömt om. Nya möjligheter ser ut att öppnas upp för dig. Du känner att du har rikedom, det behöver inte betyda pengar utan kan vara något du har kämpat för eller vinster, presenter, arv, uppskattning, oväntade pengar, gåvor samt fulländning i någon form. Du har kontroll och din mognad har givit dig klokhet och visdom att dela med andra. Mynt nian visar på att du har möjligheter att lyckas genom egna ansträngningar, och att du inte behöver förlita dig på andras välvilja. Gör det du önskar på ditt eget sätt och du kan nå både framgångar och fördelar. Kortet visar på ekonomiskt oberoende och att du blir av med begränsningar du tidigare upplevt som tunga. Det är fullt av energi omkring dig och du ser många möjligheter till att förverkliga dina önskningar. Du tar dig an utmaningarna i din väg och litar till att de goda krafterna finns med dig. Du känner dig nöjd och njuter av livet.
Tarot Minor Arcana card: Ten of Pentacles
Mynttian:
Tio mynt och pentagram visar på en trygg, stabil situation gällande ekonomin och det materiella. Du känner dig säker och nöjd. Familjelivet är bra och du känner samhörighet och mår gott i det stora hela. Din fysiska trygghet står på topp. Visar också på sammankomster och att du trivs och mår gott i ditt hem. Du har dragit till dig det du har i ditt liv, skapat din egen verklighet och har fått det du strävat efter. Och gåvorna du har är du fri att göra vad du vill med. Du har många talanger och förmågor. Lyckan och tryggheten ser ut att hålla i sig. Ägna dig nu åt det som är av betydelse och som får dig att må riktigt bra.
Tarot Minor Arcana card: Page of Pentacles
Myntpagen:
Page i mynt och pentagram visar på besked som gällande bidrag, ekonomin och det materiella i tillvaron. Kan också visa på studier eller bildning. Du vill ha förändringar och känna dig ekonomiskt oberoende. Tiden är mogen för att flytta gränser och förbättra din livskvalitet. Det är viktigt att du nu är praktisk och målmedveten. Det skapar framgång och välmående. Nu det tid att handla och agera och därmed få viktiga erfarenheter. Något nytt ser ut att vara på väg in i ditt liv så förbered dig likaså meddelanden om pengar.
Tarot Minor Arcana card: Knight of Pentacles
Mynt riddaren:
Riddaren i mynt och pentagram visar på pengar som är på väg och som kommer som stärka upp din materiella situation. Myntriddaren har kontroll på det han utövar, är stabil, lugn och ordningsam. Kortet handlar om att riskera pengar, arbete och fysisk trygghet för att skapa en mera långsiktig trygghet. Att våga ta risker men på ett praktiskt, organiserat och noggrant sätt. Visar på att man är lojalitet och engagerad samtidigt som man vill få utvecklas på egen hand. Tappar inte ofta modet, men med tiden har framtidstron bleknat en del. Framgång och fördelar väntar runt hörnet så förhåll dig positiv. Kan vara ett avtal som är på gång som har med ekonomi att göra, pengar som redan har kommit eller kommer. Det är nu tid att agera, och om du handlar rätt kommer det att kunna leda till viktiga erfarenheter. kortet visar också på envishet och hårt arbete.
Tarot Minor Arcana card: Queen of Pentacles
Myntdrottningen:
Drottning i mynt och pentagram visar på en stabil, moderlig, generös och pålitlig kvinna som vill ha ordning och reda. En kvinna som är stabil, ordningsam, omhändertagande och praktiskt kunnig. När hon tar hand om andra är det på ett praktiskt sätt, det handlar inte bara om ord och medkänsla. Hon befinner sig ofta i centrum och förmår göra alla tillställningar eller platser välkomnande och får andra att känna sig väl till mods. Detta kort kan beteckna dig själv, en kvinna, hustru eller väninna. Du har uppnått din produktiva förmåga, att skapa och behålla den trygghet du eftersträvar för dig och din omgivning. Det finns stadga och trygghet i ditt liv. Du har uppnått din förmåga att skapa och behålla den trygghet du eftersträvar för dig och din omgivning. Du är vid god hälsa och har lärt dig att känna kroppens behov. Känner stor samhörighet med naturen. Tiden är nu gynnsam för framtida investeringar.
Tarot Minor Arcana card: King of Pentacles
Myntkungen:

Kung i mynt och pentagram visar på att någon som är mycket flitig och duktig på ekonomi eller liknande har kommit in i ditt liv. Personen går att lita på, och man kan känna sig trygg med honom. Han är bra på att organisera och planera och för att sätta saker och ting i verket. Kortet talar om att du har nått en höjdpunkt på den materiella standarden eller gällande den ekonomiska utvecklingen. Detta betyder att du kan sluta bekymra dig om de hinder som legat i vägen tidigare. Du känner trygghet och står med båda fötterna på jorden. Du vill gärna ha en viss kontroll över saker och ting. Är inte rädd för att lägga ner arbete för att få det du vill ha. Du älskar det bra i livet och ser ut att ha råd med det också. Detta kort står för det jordnära och idéer. Visar också på stabila beslut och på en trygg, stabil familjesituation. Kan här vara ett kontrakt eller avtal som i sin tur medför att du kan sluta bekymra dig för de hinder som legat i vägen tidigare.

 © Tarotkort Universal Waite