10 Lyckans hjul

Lyckans hjul tarot

The Llewellyn Tarot
by Anna-Marie Ferguson

Lyckans hjul visar på ett flöde, man är på rätt väg, välgång, förändring, ödet och tur. Goda och onda krafter snurrar på hjulet. Man är uppe och i den andra stunden nere. Förbered dig på djupgående förändringar under de närmaste månaderna. Förändringarna kan först upplevas som dåliga och negativa men i slutändan blir de till ditt bästa. Du kommer känna dig som en segrare och längre fram ser du att vara riktigt nöjd. Lyckans hjul visar att det på en arbetsplats kan saker ändra inriktning. Om det blir till det bättre eller sämre får tiden utvisa. I kärlekslivet kan det bli öppningar och möjligheter. Är du singel kanske du möter någon på ett oväntat sätt. I en nuvarande relation kan banden förstärkas. Din ekonomi kan förändras oväntat, troligtvis till det bättre. Din styrka i Lyckans hjul ligger här i att veta att förändringar hör till livet, att livet kan svänga i oväntade rörelser. Då gäller det bara att hålla i sig och gilla läget. Du står mitt centrum och vet att du är du oavsett vad som sker utanför dig. Lyckans Hjul för med sig glädjande budskap. Nu vänder det!