Arkiv

Karma

budda-kvinna-kopia

All karma betyder erfarenhetsbalans. Du påtvingas ingenting. Du väljer själv efter de mål du satt upp för det stundande livet. Karma är lagen om orsak och verkan. Allt vi gör mot andra slår tillbaka mot oss själva på både gott och ont, vilken form det tar är upp till oss själva. Det vi sår får vi skörda. Alla dina tankar och alla dina handlingar registreras av universum. Vi skapar karma liv efter liv. Det är ett växande i personlig kunskap, så som du sår får du skörda. Vi betalar av karman, kanske inte i detta liv utan i kommande liv. Varje tanke, ord eller handling registreras av Universum i ett så kallat ”Universellt Medvetande”. Detta innebär att tänker och handlar man i kärleken och ljusets mening så kommer det goda tillbaka. Likadant innebär det att handlar man utifrån rädsla och ondska, så kommer även detta tillbaka till den som ursprungligen ”kastade stenen”.

Karman är alltså resultatet av den ursprungliga tanken/handlingen. Viss karma kommer att ”slå tillbaka” efter många liv och viss karma slår tillbaka omedelbart. Det sägs att man märker hur långt man är kommen i sin andliga/personliga utveckling genom att karman slår tillbaka omedelbart. Då ska man ha gjort sig av med alla gamla ”karmaskulder” och man får en omedelbar reaktion.

För varje handling på det andliga planet finns en likvärdig och motsatt reaktion. Det betyder att om man ger lycka, upplevs lycka i gengäld och om man ger sorg, upplevs sorg i lika stor grad. Med andra ord: Den känsla jag orsakar någon annan måste slutligen bli min egen upplevelse.