21 Världen

Världen tarot.jpg

The Llewellyn Tarot
by Anna-Marie Ferguson

Världen visar på helhet, succé, balans, fullbordande, belöning och erkännande. Detta är ett riktigt önskekort. Hela världen ligger öppen och cirkeln sluts. Kärlekslivet är stabilt och du verkar nöjd. Ekonomin är i balans och du har det du behöver. Dina ekonomiska mål har stora möjligheter att uppfyllas. Detta är fulländning och visar på framgång, lycka och karmiska möten. Du njuter och leker, har kul och upplever glädje och lycka. Om du har ställt en ja/nej kort, betyder världen ”ja”. Din styrka idag ligger i att du känner dig fri. Du har tagit dig till slutet av en cykel och nu väntar nästa. Du har uppnått det du strävade efter och känner att du är herre över ditt eget liv. Du ser tillbaka på din resa och inser vilka lärdomar du lärt dig och känner tacksamhet över detta. Du har blivit visare, starkare och vet att genom prövningarna i denna cykel så har du blivit starkare. Världen visar fulländning i det du frågar om. Det visar att du valt en bra lösning, rätt sak, rätt väg, och att det leder till harmoni. Kortet visar på frihet på ett själsligt och mentalt plan, du har möjlighet att gå dina egna vägar. Allt blir till det bästa och du får hjälp uppifrån av universum när du får detta kort. Världen visar att något blir till det bästa, vi är på rätt plats, rätt tid, rätt arbete, rätt relation, i rätt förhållanden m m. Du kan andas ut och det känns lättare. Gällande arbete så uppnår du dina mål med lätthet och du har fått det du kämpat för. En känsla av fulländning infinner sig.