Tarotkort

Tarotkort

Tarotkort

Tarotkort – Den inre hemligheten

Tarotkorten är ett redskap som hjälper oss att färdas mellan tid och rum. De består av 78 kort som är indelad i stora och lilla arkanan (arkana betyder hemlighet). Tarotkortens ursprung är höljt i dunkel men man tror att de kan ha används under tusentals år.

När man spår med tarotkort, vare sig man ser in i sin egen framtid eller någon annans så är det viktigt att man är allvarlig och fokuserad i sin frågeställning. Om man frågar på ett lekfullt sätt så får man också svar på lek.

Tarotkort har använts så långt tillbaka som medeltiden, då både som spådomskort och spelkort.

Som i en vanlig kortlek innehåller tarotkort leken fyra färger, men i tarotkort leken heter färgerna mynt, svärd, bägare och stavar. I varje färg finns fyra klädda kort: Kung, Dam, Riddare/Prins och Page/Prinsessa. Varje färg innehåller också 10 nummerkort numrerade från 1-10.

Att lära sig konsten att spå i tarotkort tar tid.  Korten i sig har ingen kraft men känner av energier och integrerar med det undermedvetna.

Tarotkort är ett verktyg som ofta används av mediala, spirituella och andliga vägledare. Korten avspeglar bilder i våra själar. Ju mer vi ser inåt, desto mer upptäcker vi hos oss själva. Tarotkorten visar oss också olika mönster i våra liv.

Tarotkorten ger oss antydningar, nycklar och ledtrådar. Om vi väljer att bejaka det korten talar omför oss, så börjar en underbar resa gällande vår andliga utveckling och mognad.

Idag köper folk ofta sin egen tarotlek och man kommer hem med intressanta, färgrika och symbolfyllda kort. Vissa går sedan på en kurs eller läser en bok om tarotkort för att lära sig och komma igång kortens betydelse och symbolik.