Tarotkort – Stora Arkanan

magician

Stora Arkanan – 22 kort som symboliserar människans livsväg

Stora Arkanans kort, är numrerade från 0 – XXI. De kan visa oss hur vi kan föra in djupare andlig visdom i våra liv här och nu. De 22 korten handlar om vår andliga utveckling och tar upp de större och mer livsförändrande händelserna i våra liv, de händelser vi alla måste gå igenom för att växa och mogna. Korten syftar till stora betydelsefulla händelser, förändringar och milstolpar i livet. Saker som man kanske inte direkt kan påverka men som har stor inverkan på den egna tillvaron

När kort ur stora arkanan dyker upp så är det något som påverkar dig själsligt eller i större skala, något övergripande. De visar på vår andliga utveckling samt större händelser i vårt liv. Likaså handlar de här om vår själsliga och andliga utveckling.

Stora arkanan brukar också kallas för narrens resa, här får vi följa narrens resa genom livet mot självkännedom. De symboliserar människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig (Narren) till fullärd och kapabel (Världen).

Livets resa, där man går igenom olika faser och lärdomar på resan genom livet. Till en början som en ”dåre”, naiv och okunnig (kort 0 Narren) och sedan med allt mer kunskap och erfarenhet komma till fulländning (kort 21 Världen).

Det kan vara bra att känna till att kortens titlar kan variera beroende på vilken tarotlek man använder. Det förekommer också lekar där vissa nummer skiftat plats.

Universal Waite Tarotkort ser Ni här nedan

    The Fool Tarot Card

0 Narren:
Visar på en ny början, ett större beslut, optimism, glada händelser och spontanitet. Han representerar en inre förändring som oftast är en reaktion på en oväntad möjlighet eller bara en önskan att hitta eller återupptäcka den egna identiteten. Narren är det ultimata kortet för nystart och han säger att allt är möjligt. Här är du är glad och vågar vara dig själv, vågar lite mer och vill mycket mer. Man känner glädje, det blir oväntade händelser, man vill prova på nya saker, man känner stark lust och motivation. Narren står för en inre förändring, det är oftast en reaktion på en oväntad möjlighet. Ansvarskänslan kommer här i sista hand. Med ett öppet sinne kan du här komma långt men överdriv inte. Narren visar på att man tar saker och ting för vad de är. Detta är också en bra tidpunkt för investeringar eller för förändringar i hemmet. Följ dina instinkter och plocka fram din spontanitet och livsglädje. Narrens budskap är att våga ta chansen som nu ser ut att dyka upp.
The Magician Tarot Card
1 Magikern:
Visar på möjligheter, kunskap och på att man är öppen för något nytt. Du har just nu en stark förmåga och möjlighet att utveckla en talang eller kunskap inom ett speciellt område. Magikern visar att du är beslutsam, har kraften och viljan att lösa de eventuella problem du står inför. Var kreativ och använd din initiativförmåga. Magikern som person är karismatisk och har insett att den har allt som den behöver för att nå sina målsättningar. Avigsidan här är manipulation och eget intresse utan hänsyn till andra. Gällande arbete är Magikern duktig och skicklig och det finns inget som håller honom tillbaka från att göra framsteg, även när oddsen är emot. Man ser möjligheter i stället för begränsningar och hinder. Du gör nu en resa där du lär dig att lita till dig själv och dina förmågor. Du står upp för dig själv och visar omvärlden detta. Genom att tro på dig själv så gör även omgivningen det. Du visar nu upp dina positiva och bästa sidor.
The High Priestess Tarot Card
2 Översteprästinnan:
Visar på intuition, kvinnlig kunskap, utveckling och magi. Här är det dags att betona din andliga visdom. Kanske står du inför svåra vägval och kanske behöver du avstå från något. Översteprästinnan önskar att du lyssnar till din inre röst och har den som vägvisare. Kanske önskar du fördjupa dig i något och söker mer kunskap. Din styrka idag ligger nu i intuitivt vetande och att kunna tolka dina inre visioner på rätt sätt. Någon i din omgivning kan här också ge dig stöd. Kanske har något gått fel på grund av att du haft saker att lära av en situation. Kärleksrelationer har nu möjligheter att fördjupas. Kortet kan också visa på ett bröllop eller äktenskap. Ekonomiskt ska du här inte ta några förhastade beslut och heller inte dra på dig mer skulder. Översteprästinnan handlar om ditt undermedvetna och sådant som behöver få komma upp till ytan. Lyssna till dig själv, meditera och skriv ner dina drömmar. Lär känna ditt inre ännu bättre och lita till din intuition. Det kan vara positivt för dig att utveckla dina andliga och övernaturliga sidor. Översteprästinnan råder dig att stanna upp en stund. Att fråga dig själv vad du egentligen vill få ut av livet. Avsätt tid till dig själv även om du har familj så att du får balans.
The Empress Tarot Card
3 Kejsarinnan:
Visar på moderlighet, gemenskap, vård, fertilitet och omvårdnad. Familjelivet är viktigt nu. Ge uttryck för det du tänker och känner, det är ditt ansvar att få det du vill ha. Du känner skaparkraft,glädje och bejakar sidorna inom dig. Kejsarinnan visar likaså på växande, tillgångar och stabilitet. Här tar man ansvar för det som redan finns och för allt nytt som tillkommer. Ditt känsloliv är det viktigaste och starkaste för ögonblicket. Kejsarinnan är kreativ och förförisk, hon lever i harmoni, kärlek och gemenskap. Hon ger till andra och får tillbaka i lika stor omfattning. Kortet kan också visa på en graviditet.
The Emperor Tarot Card
4 Kejsaren:
Visar på beslutsamhet, säkerhet, trygghet, auktoritet, beskydd och stabilitet. Kejsarens kort kan betyda en person eller situation. Om det är en person, då är han/hon auktoritär och kraftfull, förmodligen äldre än dig. Kejsaren kan också vara en nära vän, en partner eller t.ex. en chef på en arbetsplats. Han/hon kan vara diktatorisk emellanåt och tar ofta livet seriöst. Är inte så humoristisk och ofta orubblig i sin karaktär men är tillförlitlig, ger visa och kloka råd. Kejsaren visar också på att du har kontroll över en speciell situation, tack vare din vilja och styrka. I kärlekslivet kan en stark och auktoritär man dyka upp om du är kvinna. Är du man, kommer du att använda dig av dina manliga egenskaper för att attrahera och dra till dig rätt kvinna. Din önskan kommer här vara att vilja beskydda henne. Kejsaren uppmuntrar till att agera självsäkert och modigt. Önskar du något så sikta högt och helhjärtat, då kommer du att segra.
The Hierophant Tarot Card
5 Översteprästen:

Visar på kunskap, vägledning, vishet, rådgivning, insikter och tradition. Översteprästen har talets gåva och kan undervisa och vägleda människor. Är ofta väldigt kunnig, handlingskraftig och agerar inom situationen på de sätt som behövs. Här söks både vetenskaplig och andlig kunskap och möjligheten finns att nu finna den. I optimala situationer är överprästen en person som lär ut kärlek, barmhärtighet och tolerans. Han/hon är medveten om människans brister men söker att ta fram och utveckla människor styrkor och goda sidor. Översteprästen är den moraliska kompassen som utvecklas i var och en. En arbetssituation kan här färgas av moraliska frågor. Du kan här känna dig förtryckt och kanske har du blivit uppläxad. I annat fall är du den som försöker vägleda andra och de kan uppleva att du har blivit jobbig och kanske lite av en besserwisser. Översteprästen kan representera en ovilja hos dig eller någon annan frågeställare att ta till dig nya saker och idéer. Kortet råder dig samtidigt att inte ta några genvägar, ibland måste vi ta den konventionella vägen, även om den är lång och jobbig. Överprästen kan också symbolisera bröllop och att man hittar sin plats i samhällets.

The Lovers Tarot Card
6 De älskande:
Visar på djup kärlek, relationer, balans, attraktion och sexualitet. Älskare och nära vänner står i fokus. Ta dig tid att berätta för dem som står dig närmast vad de betyder för dig. De älskande påminner om att det finns äkta samhörighet mellan er som är värd att kämpa för, även om denna kärlek inte kan tillgodose alla dina behov. De älskande kan också visa på att du är redo för nästa skede i ett förhållande, kanske du vill gifta dig eller flytta ihop. Du kommer behöva ta beslut när det gäller kärlek inom den närmaste tiden och beslutet kommer ge dig stor lycka på lång sikt. Kärleken är äkta och ser ut att bli varaktig. De älskande påminner om att det finns en samhörighet att kämpa för. Ta de beslut som nu behöver tas då de kommer ge stor lycka i framtiden.Titta också närmare på de förhållanden som inte fungerat bra i ditt liv. Kapa banden till det som är oönskat, onödigt och släpp in den sanna kärleken.
The Chariot Tarot Card
7 Vagnen:
Visar på resor, beslutsamhet, självstyre, vilja och triumf. Ödets vagn dras i olika riktningar men en stark vilja styr den. Vagnen kommer under alla förhållanden att nå sitt mål. Du vet vad du vill och vad som är viktigt för dig. Vagnen är handlingens kort som indikerar en positiv, om än omstörtande, förändring och det ligger spänning i luften. Du låter dig inte förledas av plötsliga infall utan följer den rätta riktningen. På en arbetsplats kan du känna av motstånd men du bryr dig inte så mycket. Du gör det du ska och vet att det är rätt. I kärlekslivet är du inte så intresserad av kärlek och relationer utan vill prioritera annat och satsa mer på dig själv. Efter en tid av ekonomisk svacka, har du kommit till insikt om hur situationen kan lösas genom planering och tålamod. Vagnen är ett kort som står för handling, det är positivt och talar om förändring som blir bra för dig.
Strength Tarot Card
8 Styrkan:
Visar på kraft, motivation, kontroll, mod, inre styrka och medkänsla. Styrkan handlar om din inre kraft och det faktum att du faktiskt klarar av mer än du tror. Styrkan är ett bra kort om du känt att oddsen varit emot dig eller att du aldrig kommer att nå ditt mål. Även om du just nu kanske utsätts för jobbiga eller tuffa situationer så har du inom dig styrkan att ta dig igenom, och då finns chans till både framgång och belöning. Gällande arbete kan du uppleva hinder och motstånd. Styrkan visar att du har dolda krafter och talar om att du har resurser att ta till för att klara av besvärliga situationer och reda ut dem. Dock behöver du ha tålamod för att kunna balansera upp situationen. I kärlekslivet och i relationer kan det här vara lite problem eller turbulens. Ni ser dock ut att kunna lösa de eventuella problem ni har med varandra och modigt ta er vidare framåt. Din ekonomi kan här vara lite ansträngd så håll i plånboken. Styrkan visar på att du nu vågar pröva nya stigar likaså utforska nya områden. Du står upp för den du är, tar ansvar, är stolt över den du är och för alla dina sidor – positiva som negativa. Styrkans budskap är att det blir bättre, men det är viktigt att du har tålamod.
The Hermit Tarot Card
9 Eremiten:
Visar på stillhet, ett inre och yttre sökande, klokhet och andlig vägledning. Den vise mannen har lämnat världen bakom sig men tjänar samtidigt som dess vägvisare. Likt en fyr visar eremiten på de faror som du måste akta dig för. Du kan här vara en vägvisare för andra. Du behöver få tänka och känna efter vad du verkligen vill, vad som är viktigt för dig. Eremiten råder dig att vänta och bara se hur saker och ting utvecklar sig under en tid framöver. Det finns stunder i livet då vi inte kan förändra en situation, hur mycket vi än försöker. Om du saknar ett arbete, kan eremiten visa på arbetslöshet och isolering, liksom att man har dragning till litteratur och böcker. I kärlekslivet händer inte så mycket, kanske är du inte är intresserad av kärlek och gemenskap. Du har ett stort behov av att vara ensam. Om du är osäker på huruvida du ska gå vidare med ett projekt eller ett förhållande, vänta och gå försiktigt framåt så klarnar situationen snart. Eremitens budskap är att söka svar inom dig. Var i stillhet, så hör du den rösten bättre.
Wheel of Fortune Tarot Card
10 Lyckans hjul:
Visar på ett flöde, man är på rätt väg, välgång, förändring, ödet och tur. Goda och onda krafter snurrar på hjulet. Man är uppe och i den andra stunden nere. Förbered dig på djupgående förändringar under de närmaste månaderna. Förändringarna kan först upplevas som dåliga och negativa men i slutändan blir de till ditt bästa. Du kommer känna dig som en segrare och längre fram ser du att vara riktigt nöjd. Lyckans hjul visar, att på en arbetsplats kan inriktningar ändras. Om det blir till det bättre eller sämre får tiden utvisa. I kärlekslivet kan det bli öppningar och möjligheter. Är du singel kanske du möter någon på ett oväntat sätt. I en nuvarande relation kan banden förstärkas. Din ekonomi kan förändras oväntat, troligtvis till det bättre. Din styrka i Lyckans hjul ligger här i att veta att förändringar hör till livet och att livet kan svänga i oväntade rörelser. Då gäller det bara att hålla i sig och gilla läget. Du står mitt centrum och vet att du är du oavsett vad som sker utanför dig. Lyckans Hjul för med sig det glädjande budskapet “nu vänder det”!
Justice Tarot Card
11 Rättvisa:
Visar på familjebeslut, val, våga, lag, rättvisa och ansvar. Alla får vad de förtjänar, skaffa juridisk hjälp och be om råd om så behövs. Du kan vara invecklad i förhandlingar eller byråkratiska system. Rättvisan visar på att du planerar för framtiden och sätter rättvisan framför allt genom att väga för och emot när du tar ditt beslut. Om du har goda avsikter så kommer resultatet vara positivt. Rättvisan vill ge dig modet att ta ansvar för dina handlingar och verktygen att motverka orättvisor i vardagen. Lär dig att väga dina beslut så att du kan backa upp dem och stå för dem. Kämpa för det som är rätt. Analysen och objektiviteten är motsatsen till drömmen och intuitionen. Här finns lagen om orsak och verkan, samvetets röst. Att tänka klart, att ta ansvar och stå för konsekvenserna är viktigt med detta kort. Rättvisan visar på ett val eller ett beslut som du måste ta. Kanske står du inför ett beslut och det visar på en situation där du behöver väga för och nackdelar. Det kan t.ex. vara ett beslut som gäller en stor förändring i livet, att man måste våga ta ett beslut som kanske känns tungt.  Men rättvisan står också för lösningar med myndigheter när man hittat jämvikten. Kortet kan antyda en skilsmässa eller andra juridiska viktiga beslut.
The Hanged Man Tarot Card
12 Den hängde:
Visar på obeslutsamhet, obalans, vändpunkt, självuppoffring och tillit. Den hängde visar på att du är passiv och kanske gör dig till offer för en yttre situation. Man ställs inför att ge upp något, för att få in något annat. Något som kanske betytt mycket i livet men som man nu måste släppa taget om men som man inte riktigt är villig att göra. Den Hängde kan också visa att du står inför en ny viktig utveckling och att du går in i djupet av dig själv för att hitta din inre kunskap. Du behöver här släppa taget, städa upp och göra dig av med gammalt. Det kan vara människor, vänner, relationer och materiella ting som du inte behöver och som inte längre ger dig lika mycket. Den hängde visar på att du kan vara rädd och osäker över vad som kommer att ske om du går din egen väg.
Death Tarot Card
13 Döden:
Visar på en större förändring, dags att släppa gamla mönster och avsluta. Att gå mot förnyelse och omvandling. När dödens kort visas så är det stora förändringar på gång. Något tar slut och något annat tar vid. Döden visar ofta på större förändringar i livet som kan vara jobbiga. Man får ta farväl och lämna något som betytt mycket för en, men där något avslutas finns också en början på något nytt. Ofta dyker döden upp när en relation tar slut eller då man är tvungen att sluta på sin arbetsplats. Kan också betyda att man släpper gamla vanor och beteendemönster, man går vidare och börjar om. På en arbetsplats kan förändringar träda i kraft, kan vara förändrade arbetsuppgifter eller att uppgifterna kräver ett nytt sätt att utövas. Ibland kan det handla om en uppsägning, att man blir av med sitt arbete. I kärleksrelationer visar kortet döden på ett avslut men kan också vara att man vill lägga något åt sidan i relationen och ta in något som kan föra en framåt i utvecklingen. Gällande ekonomin står kortet för en förändring. En inkomstkälla kan sluta ge dig pengar eller en svår ekonomisk situation kommer till ända och slutar att gälla. Här kommer du säkert ändra uppfattning gällande det ekonomiska och se på saken annorlunda. Döden talar om att det är förändringar på gång, även inre förändringar, t ex nya sätt att tänka och ett behov av att bryta negativa vanor. Att man vet om att en förändring behövs men att man är man rädd för att genomföra dem. Du upplever säkert att mönster och beteenden som tidigare fungerat som ett skydd inte längre finns, och att dessa snarare har en begränsande och hindrande inverkan på ditt liv idag.
Temperance Tarot Card
14 Måttfullhet:
Visar på obalans, kraftlöshet, tankar, balans, hälsa och att lagom är bäst. Du uppmanas att vara måttlig och att finna en balans när det handlar om problem. Du behöver hitta en gyllene medelväg. Behöver göra upp med det förgångna för att få en lyckligare eller mer givande framtid. Använd dina medfödda talanger för att nå dina mål och visioner. Upplever du att du har jobbat hårt eller kämpat i motvind, kommer denna svåra period börja avta snart. Måttfullhetens styrka ligger i att vara balanserad och att kunna medla mellan olika sidor av dig själv och med andra. Du strävar efter balans och harmoni och söker efter helhet. När det gäller arbete visar måttfullheten på att du kan behöva kompromissa och ge upp något för att situationen skall kunna stabiliseras. I kärlek visar kortet på jämvikt i relationen eller accepterande av att kärlekslivet inte alltid är på topp. En känsla av harmoni kommer att infinna sig. Om du planerar, har självbehärskning och lite tur, kommer du kanske också lyckas lägga undan lite pengar här.
The Devil Tarot Card
15 Djävulen:
Visar på begär, frustration, makt, svartsjuka, själviskhet, materialism och ignorans. Djävulen visar att du tröttnat och saknar resultat för dina ansträngningar. Att du skulle vilja dra dig tillbaka eller bara ge upp. Trots allt försöker du hålla modet uppe fastän det är mycket motgångar och problem. Rådet är att du ska ta det lite lugnare, planera och gå vidare med försiktighet. Kortet visar också på att du fortfarande en brinnande låga för den du älskar, och du hoppas att återvinna det som varit förlorat och börja om igen. Djävulen visar på att du kämpar med känslor som hjälplöshet. Du känner kanske att du inte riktigt duger och att andra inte ser hur bra du är. I kärlek visar kortet en jobbig situation där hat och missunnsamhet kan råda. Kanske känner du dig beroende av personen du älskar, samtidigt som du upplever att du inte är bra nog, eller så vill du helt enkelt hämnas på grund av svartsjuka. Din styrka idag ligger i att följa din vilja även om andra inte förstår dig. Du låter inte rädslor och/eller begränsningar stoppa dig på din väg framåt. Du vet att du är ansvarig för dina val. Ha självkontroll annars är det lätt hänt att dina ”misstag” kommer tillbaka till dig i framtiden.
The Tower Tarot Card
16 Tornet:
Visar på avbrott, rasering, plötslig förändring, omvärdering och stark insikt. Tornet ses ofta som ett dåligt kort med olycka, katastrof och plåga. Krossade drömmar och hopp, slocknande ambitioner som lagts åt sidan. På ruinens kant kan man börja bygga nytt och även om man lider och mår dåligt. Motgångar leder till större kunskap och förståelse om man ser det ur ett större perspektiv. Saker raseras och du tvingats till en förändring genom konflikt, kris eller ett sammanbrott. Tornet visar att det kan kännas som dina drömmar och dina ambitioner slocknar. Våga kasta dig ut från det gamla invanda. Du behöver inte sitta kvar i gamla mönster längre då du under en tid lossat på knutar som hållit dig tillbaka. Tornet visar på att segern börjar här så våga möta förändringar. Idag sker kanske omvälvande förändringar som kanske inte känns helt rättvisa. Kan också vara så att du önskar dig förändringar, men att de inte sker. Tankarna är nu många: VARFÖR är det så här, eller VARFÖR händer detta? Skuldkänslor och funderingarna kan vara starka och livet kan kännas tufft. Tornet visar på att du vill ha till en förändring men saknar medlen för att genomföra den förändring du så starkt längtar efter. Även om det känns tufft just nu så är det viktigt att du är tacksam över det som finns att vara tacksam över och inte bara låta de negativa tankarna löpa amok.
The Star Tarot Card
17 Stjärnan:
Det här kortet är alltid positivt. Det visar på osjälvisk hjälp, medvetenhet, hopp, optimism, önskningar, kämpaglöd, ny inspiration för konstnären och återvunnen hälsa för den sjuke. Här finns det finns hopp om en bra framtid. Du får förnyad kämpar anda och inspiration, börjar se det ljusa och fina i tillvaron igen. Livet och framtiden känns mycket bättre. Du bejakar dina känslor och är mån om dig själv. Du är vid skapandets källa, sprider ljus och kärlek till din omgivning. Stjärnan visar på din inre visdom och stjärnan står för helande och om att bli healad. Mycket hopp och inspiration finns här och det kan vara bra att skriva, måla och få utlopp för din kreativitet. Stjärnan visar också på en stark intuition, att man har kontakt med andevärlden och med människor över avstånd. Stjärnans budskap är att en lovande framtid kommer infinna sig, men det är viktigt att man tar tag i sina mål och drömmar för att få varje frö att börja växa.
The Moon Tarot Card
18 Månen:
Visar på starka känslor, tid, drömmar, fantasi, illusioner, besvikelser, villfarelser och saker som ligger dolda under ytan. Dock har månen även en positiv sida då kortet också står för kreativitet och konstnärlig fantasi. Här kan intuitionen hjälpa till att lösa eventuella problem. Var lite försiktig och lär dig handskas med dina känslor i de olika situationer du ställs inför. Månen står ofta för intuition, drömmar och känslor. Du blir guidad i dina drömmar och har kontakt med dina mediala förmågor, det osynliga, dina känslor och din intuition. Månen kan också visa på att man riskerar att styras av sina känslor lite för mycket. Du befinner dig i en passage, på en utvecklingssteg. När du kommit igenom denna passage och gått vidare till den ljusare sidan, då blommar din kreativitet och du får fram din konstnärliga fantasi. Våga gå din egen väg och tro på dig själv. Kanske upplever du att någon vill förstöra något för dig? Månen innebär ibland en varning, kan visa på att det är någonting i ditt liv inte är riktigt som det ska.
The Sun Tarot Card
19 Solen:
Visar på lycka, balans, välgång, harmoni, framgång, vitalitet och lycka. Solen visar att du står i din fulla kraft, känner glädje och intensiv livskraft. Solen står för ljuset, värmen och styrkan inom dig. Nu kan du vara dig själv och allt blir till det bästa. Solen visar många gånger en tid av lycka då bekymmer luckras upp. Man känner sig upprymd och glad. Solen står även för förmågan att lägga gamla oförrätter åt sidan. Det är ett tecken på sundhet och välmående. Solen visar att man lyckas med det man har föresatt sig och tror på. Ett riktigt glädjekort som talar om att man får det man behöver. Lev i nuet och gör det bästa av de möjligheter och förhållanden som står till buds. Symboliskt kan man se det som solen som värmer jorden och ger möjlighet till liv och växande. Uppfyllande av önskningar är nu möjligt, så slappna av och låt dig dras med i livets härliga dans. Var dig själv och allt kommer lösa sig och bli till det bästa.
Judgement Tarot Card
20 Yttersta domen:
Visar på insikt, motivation, familjeproblem, förnyelse, ersättning och bedömning. Detta kort handlar om beslutsfattande, skuldkänslor och om att bedöma vad som är värdefullt och rätt för dig. Ett nytt partnerskap eller personlig relation är på väg att etableras. Någons handlingar eller attityd får dig att tänka till för att se över situationen igen. Ska du avsluta eller fortsätta relationen eller samarbetet? Acceptera om det är något som kommer att erbjudas – det kan förändra ditt liv på ett positivt sätt. Rätta till det som går att lösa och släpp taget om resten. Rörande arbete kan du behöva rannsaka dina avsikter liksom dina mål. I kärlekslivet och i relationer kan det bli diskussioner med din partner, tala om vad ni står och vill och relationen kan tas till en ny nivå. När det gäller ekonomin är det viktigt att nu ta tag i den och även börja betala av eventuella skulder. Yttersta domen visar på ett avgörande och en insikt som kommer in i ens liv. Det är viktigt att man nu känner efter vad man ska välja, för det kan skapa konsekvenser om man väljer fel. Kortet är ofta bra för frågor som gäller studier, eftersom de visar nya insikter, ett uppvaknande.
The World Tarot Card
21 Världen:
Kortet visar på helhet, succé, balans, fullbordande, belöning och erkännande. Detta är ett riktigt önskekort. Hela världen ligger öppen och cirkeln sluts. Kärlekslivet är stabilt och du verkar nöjd. Ekonomin är i balans och du har det du behöver. Dina ekonomiska mål har stora möjligheter att uppfyllas. Kortet visar på framgång, lycka och karmiska möten. Du njuter och leker, har kul och upplever glädje och lycka. Om du har ställt en ja/nej kort, betyder världen “ja”. Din styrka idag ligger i att du känner dig fri. Du har tagit dig till slutet av en cykel och nu väntar nästa. Du har uppnått det du strävade efter och känner att du är herre över ditt eget liv. Du ser tillbaka på din resa och inser vilka lärdomar du lärt dig och känner tacksamhet över detta. Du har blivit visare, starkare och vet att genom prövningarna i denna cykel så har du blivit starkare. Världen visar fulländning i det du frågar om. Det visar att du valt en bra lösning, rätt sak, rätt väg, och att det leder till harmoni. Kortet visar på frihet på ett själsligt och mentalt plan, du har möjlighet att gå dina egna vägar. Allt blir till det bästa och du får hjälp uppifrån av universum när du får detta kort. Världen visar att något blir till det bästa, vi är på rätt plats, rätt tid, rätt arbete, rätt relation, i rätt förhållanden m m. Du kan andas ut och det känns lättare. Gällande arbete så uppnår du dina mål med lätthet och du har fått det du kämpat för. Här är man nöjd och saker har fulländats och blivit till det allra bästa.

© Tarotkort Universal Waite