20 Yttersta domen

Yttersta domen tarot

The Llewellyn Tarot
by Anna-Marie Ferguson

Yttersta domen visar på insikt, motivation, familjeproblem, förnyelse, ersättning och bedömning. Detta kort handlar om beslutsfattande, skuldkänslor och bedöma vad som är värdefullt och rätt för dig. Ett nytt partnerskap eller personlig relation är på väg att etableras. Någons handlingar eller attityd får dig att tänka till för att se över det igen, avsluta eller fortsätta relationen eller samarbetet? Bra om du här kommer acceptera vad som kommer att erbjudas – det kan förändra ditt liv på ett positivt sätt. Rätta till det som går att lösa och släpp taget om resten. Rörande arbete kan du behöva rannsaka dina avsikter liksom dina mål. I kärlekslivet och i relationer kan det bli diskussioner med din partner, tala om vad ni står och vill och relationen kan tas till en ny nivå. När det gäller ekonomin är det viktigt att nu ta tag i den och även börja betala av eventuella skulder. Yttersta domen visar på ett avgörande och en insikt som kommer in i ens liv. Det är viktigt vad man väljer, för det kan skapa konsekvenser. Kortet är ofta bra för frågor som gäller studier, eftersom de visar nya insikter och ett uppvaknande.