Arkiv

Musik för meditation & avslappning

musik

Lugnande musik som är bra vid meditation och för avslappning. Underbar musik som når hela vägen till hjärtat och själen samt ökar din andliga medvetenhet. Mantra är sammansättningar av ord och ljud som ger upphov till speciella vibrationer som påverkar din kropp och ditt sinne på ett positivt sätt.