Spådom

spåkvinna

Spådom

Många människor är nyfikna på sin framtid. Ofta har man frågeställningar gällande yrkesval, kärleken, ekonomin, boendet, familjen m m. Listan kan göras väldigt lång…

Detta och lite till kan man se när man spår i t.ex. tarotkort, runor, spå kula, kaffe sump eller runor. Det finns många olika sätt att använda vid spådom och när man vill sia om framtiden. Även om man kan spå och se in i framtiden så handlar det alltid om ett medvetet val, ett val om vilka vägar man vill vandra. I en spådom ser man vad som ligger framför och vilka alternativ som finns.

Under en spådom använder jag ofta både tarot och änglakort samt har kontakt med mina guider/andliga ledare. Jag berättar vad jag får fram om klientens livsvandring, prövningar och möjligheter. Talar också om ifall det ligger hinder på vägen och vad som i så fall skulle kunna avhjälpa dessa.

En spådom är spännande 

Att kunna sia och spå in i framtiden öppnar så många dörrar i livet. Genom att se vilka energier och händelser som är på ingång så kan man använda sig av den informationen och få ledtrådar om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Man kan titta på olika valsituationer för att se vad som kommer ske i slutändan och vilket det troligaste valet kommer att bli.

Det viktigaste vid spådom är att man har kontakten öppen till sina andliga vägledare och guider. Då är andevärlden som vägledningen kommer ifrån, korten är bara ett redskap får att få ytterligare information om frågeställningarna.

Spådom är något som funnits i alla tider och människor kommer säkerligen vara nyfikna också i framtiden och föra traditionen vidare. Människor har alltid varit fascinerade av spådomar och utvecklat en mängd olika tekniker för att kunna spå och sia.

Vad används vid spådom

Det finns olika kort änglakort, orakelkort och tarotkort man kan spå med, de alla har olika energier och står för olika budskap. Vid en spådom så har många även kontakt med sin andliga ledare, guider, änglar och andeväsen. Kontakten med våra guider och vägledare från andevärlden är viktiga vid en spådom då det är genom dem som informationen ofta kommer. De olika korten man använder är ytterligare redskap som förstärker informationen man fått från den andra sidan. När man tolkar intuitivt så använder man sig förutom det man får från andevärlden av symbolerna och färger på de olika korten, och vid själva spådomen så använder man sig av all denna information tillsammans.

Hur används spådomar

Det finns många som arbetar med spådomar på ett eller annat sätt, och som svarar på frågor samt bidrar med sin kunskap. Genom tiderna har människor försökt få svar på de större frågorna rörande livet. Vad som ser ut att ske framöver och varför olika saker hänt. Det finns olika benämningar för dem som utför spådomar och som har kontakt med det övernaturliga och det som vi inte kan uppfatta med våra fysiska ögon. Häxor, orakel, medium, schamaner och siare är några av dess benämningar. Det finns flera sätt att arbeta med spådomar och man kan inte i förväg veta vem som har den verkliga kunskapen. Man får söka sig olika vägar och ju mer man känner till om spådomar och hur de fungerar, desto lättare är det att hitta rätt.

I Europa är det flera medium som arbetar med spådomar och som har andliga guider till sin hjälp för att berätta om vad framtiden erbjuder.

Vad är en spådom

Att spå handlar om vägledning och om att ”spåra”. Det kan handla om att locka fram klientens förutsättningar och resurser. Detta kan göras med hjälp av tarotkort, handanalys, intuition och med medialitet. En spådom ger förslag på om hur man själv kan hantera sin situation och händelser som är på ingång, antingen de är bra eller dåliga. Egentligen finns det inga dåliga situationer även om man kan uppleva dem som så. Nästan alltid finns det andra möjligheter och vägar man kan ta. Stänger man en dörr så brukar en annan dörr öppnas som ofta är betydligt bättre. Valen ligger alltid hos oss själva och varför stanna kvar i något som inte är bra för oss, när vi istället kan bryta mönstret och få något som är mycket bättre?

Flera av dem som vill få kontakt med en spådam är ute efter en spådom och önskar få en utförligare inblick om vad som pågår i livet. Det kan handla om att man vill kunna förbereda sig, eller att man behöver få bekräftelse på något man känner.

Hur spår man

Vid en spådom kan man använda t.ex. tarotkort för att bättre förstå sig själv och sina upplevelser. Från att se livet ur ett litet perspektiv kan vi se hela livssituationen. Allt blir sett ur ett större sammanhang och vi ser varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Det är som att man gått vilse och någon kommer och visar en rätt väg för att man ska hitta igen.

Vid en spådom kan varken medium eller andra spådoms verktyg exakt tala om vad som kommer att ske i framtiden men de kan visa på alternativa stigar och berätta vart de ser ut att leda. Spådomen kan hjälpa till med att vägleda och ge information som gör att beslut blir lättare att ta. Det är alltid man själv som skapar sin verklighet och den makten ska man inte överlåta till någon annan. Man är själv ansvarig för sitt liv och sina handlingar även om man blir spådd.

Livet kan ibland vara som tvära kast mellan med och motgång, då kan det kännas bra att tala med ett medium, en spådam eller en siare för att få en inblick i det som pågår, i det som skett och för att förstå vad som är på ingång. Genom sina redskap kan en spådam ge svar och vägledning. Redskapen som används vid en spådom kan exempelvis vara tarotkort, änglakort, spelkort, runor pendel eller en kristallkula. En spådam kan med hjälp av olika redskap få fram vad som hänt eller kommer att ske i en människas liv.

Spådamer och spådom

Själv är jag både synsk och klarsynt och arbetar som medium och spådam. Siare och spåkvinnor spår på olika sätt men hos dem alla får du ställa frågor och en spådom ger dig svar. För specifika frågor då man önskar ett ”JA eller NEJ” svar kan pendeln vara ett bra redskap. Pendeln kan vara en ring, kristall eller något annat som man skapar personliga band till. Pendeln ska hänga i ett tunt snöre eller i en tunnare kedja som inte behöver vara av ett speciellt material och sedan spår man utefter dess rörelser. Genom att avläsa hur pendeln svänger och roterar kan man få svar på sina frågor.

Det finns flera duktiga medium och spådamer som jobbar med tarot och änglakort. Det bästa sättet att få veta hur spådamen eller mediet brukar sina gåvor när de arbetar, är att ta kontakt med vederbörande. Om det finns många som tidigare anlitat spådamen och rekommenderar denna, är chansen stor att du också kommer få glädje av ert möte.

Att lära sig att spå

Vill du gå kurser för att lära dig jobba med tarotkort för att själv kunna spå så finns en mängd alternativ. Utbildningar och kurser i tarot, har olika upplägg och kan se ut på flera olika sätt. Man brukar börja med att gå igenom bakgrunden till tarotkort och hur man kan jobbar varje kort. Varje utbildning brukar följas av diverse övningar och tester för att se att man verkligen förstått vad tarotkorten står för. Ofta lägger man ut korten i vissa mönster som av en del kallas stjärnor. När man arbetar med tarot är det likaså väldigt viktigt att tolkningen förstås utav kunden. Kanske har ni helt olika sätt att tolka samma situation och händelse? För duktiga medium är det i samråd med andliga guider som tolkningen sker. Då har mediet samtidigt en dialog med andevärlden. Vill man arbeta som medium och spådam kan man gå bra utbildningar inom detta. Vi väljer själva hur mycket vi vill lära oss, och man kan komma långt även om man inte har för avsikt att arbeta aktivt som spådam eller medium, utan bara söker kunskapen i hur man gör för att spå utifrån sina egna tarot, orakel eller änglakort.

Att spå i nutid

För många har spådomar en koppling till framtiden men spådomen handlar också om var du befinner dig i dagsläget. Att leva i och känna till nuet är viktigt för att visa att man förstår vad som pågår när spådamen visar på olika riktningar och för att lättare kunna tolka vad korten eller andra spådomsredskap visar.

Betydelsen av spådomar

Spådomar är olika sätt för att kunna se in i framtiden.När det gäller spådomar med hjälp av tarotkortkort, handlar det om att veta de olika betydelserna och få fram en grund från vilken man startar. Alla kort har sina olika betydelser och tillsammans med andra tarotkort så ser man en hel situation. Vill man lära sig mer om hur man jobbar med tarotkort, kan man hitta flera utbildningar och kurser att gå på.

Spådom genom kanalisering

När man kanaliserar öppnar man upp sig för andevärlden och sina andliga vägledare och guider. Andevärlden ger budskap och meddelanden.likaså ger de oss också information om framtiden och andra händelser. Detta kallas inte direkt för en spådom även om det är en form av siande.  Vid en kanalisering får man information från andevärlden som har ett högre vetande. Vägledningen man får handlar ofta om var man befinner sig och vart man är på väg.  Att lära sig kanalisera och länka till andevärlden är ett fantastiskt redskap om man vill kunna vägleda och hjälpa andra. Personligen så kanaliserar jag och har kanalen öppen till andevärlden när jag ger någon form av spådom till andra. Kontakten med min andliga guide och mina andliga vägledare är det absolut viktigaste för mig. Personligen så kanaliserar jag alltid när ger någon form av spådom

Spådoms kort

Orakel och Änglakort

Dessa kort är kärleksfulla och milda i sina tolkningar. Vill man lägga betoningen på den andliga utvecklingen, där man står känslomässigt eller ha rådgivning i sin situation så är dessa kort väldigt bra. Ibland vill man bara ställa en kortare fråga och då brukar också orakel och änglakort vara väldigt bra då svaret blir ur ett andligt större perspektiv. Andevärlden ser ju situationen ur ett mycket bredare synvinkel och ger råd utifrån var klienten befinner sig.

Änglakorten är starka och kraftfulla och belyser situationer på ett kärleksfullt vis. Vill man komma i kontakt med naturväsen, älvor, gudinnor, kraftdjur och andra ljusvarelser så finns många olika orakelkort som kan hjälpa dig detta. Det finns olika typer av änglakort och andra andliga symboler som används, det kan även handla om gudinnor.

Många undrar vilken kortlek man ska använda vid spådom. Välj den kortleken som du känner ”talar” till dig och tar kontakt både genom känsla och synintryck. Man kan använda vilken lek man vill så länge man känner att man kommunicerar med korten och att information från dem kommer. En tarotlek är personlig och man måste uppleva att man känner samhörighet med den. Idag är det väldigt vanligt att man använder andra typer av kort att spå med än vanliga tarotkort.

Det finns flera olika sätt att spå i tarotkort

Den vanligaste läggningen inom tarot är det keltiska korset där man lägger ut korten på bordet i speciella positioner. Det finns både ett litet och ett stort keltiskt kors. Man kan även att göra årsläggningar, eller enbart dra ett kort för dagen om man hellre vill det. I de flesta tarot böcker så finns det förslag på hur tarotkorten kan läggas ut, dessa brukar kallas tarotstjärnor. När man köper tarotlekar brukar en liten tarotbok följa med i paketet, även större och mer utförliga handböcker kan ibland följa med vissa tarotlekar. Det viktigaste om du ska köpa en bok om tarot är att du tycker att boken tilltalar dig och att du gillar hur boken är upplagd likaså att du kan ta till dig det som står i den,

Spådom med tarot

Vill man ha en reading som ”visar mer starkt och tydligt” även om svaret kan bli lite tufft att få så är tarot att rekommendera. En tarotlek är som en kortlek i formen och består av 78 kort. Leken är uppdelad i två delar, stora arkanan och lilla arkanan. Den lilla arkanan är indelad i fyra olika sviter, de heter bägare, stavar, mynt och svärd. De olika sviterna är förknippade med ett element, jord, eld, vatten och luft och talen ett till tio tolkas i enlighet med numerologin. Att lägga ut tarotkort kan alla göra, men att tolka och förstå korten kräver tålamod och stark vilja under många år för att läsa sig.

Idag är tarotkort ett av de vanligaste sätten när man vill sia och se in i framtiden och få ta del av spådomar. Tarotkort är kort med olika motiv och symboler. Spådomar kan utföras med vanliga kort, men tarot har blivit mest betydande när det gäller spådomar. De flesta medium  har någon relation till tarotkort och vissa har stor kunskap inom området. När man börjar sin andliga resa till att bli ett medium är det inte ovanligt att tarotkort är en del av utbildningen. För andra är det en språngbräda in i den andliga världen.

För den som har intresse för spådomar och hur man går tillväga kommer här en  beskrivning av olika sätt man kan arbeta och få svar genom spådomar. Alla har sina favoritsätt för att se in i framtiden. Alla utövar sitt sätt gällande spådom. När man spår kan man titta på framtiden men också på nuet och över en speciell situation eller händelser för eventuellt hitta nya bättre vägar och möjligheter.

Spådom med Osho Zen kort

Osho kort har samma starka kraftfulla tolkning som tarot. I den här leken Osho Zen Tarot är fokus istället lagt på själva förståelsen av nuet. Det bygger på visdomen inom zen, som visar oss att händelser i det yttre helt enkelt speglar våra egna tankar och känslor. Osho Zen Tarot, en väg till en djupare förståelse av dig själv. Det är inte en traditionell tarotlek i den meningen att man gör förutsägelser, snarare är det en transcendental Zen-lek som speglar nuet och envist visar på det som är här och nu utan att värdera och jämföra. Denna lek som tillägnas buddhan inom oss alla, den gör inga direkta förutsägelser utan fokuserar kring här och nu, eftersom nuet är det som formar vår framtid. Genom att man tittar på nuet utifrån sin fråga eller situation, kan man få klarhet och ta ställning kring sig själv och sitt eget agerande.

Spådom med Orakelkort

Det finns idag orakelkort med änglar, älvor, gudinnor, enhörningar och sjöjungfrur. Orakelkort kan användas till personlig och andlig vägledning, både till sig själv och till andra. De innehållert lätta, positiva, upplyftande och inspirerande budskap. Budskapen är mycket direkta och svarar på dina frågor med en otrolig träffsäkerhet. Korten ger budskap och påminnelser från andevärldens kärleksfulla närvaro. Orakelkort är alltid vägledande, det handlar om hur du hanterar och agerar utifrån dess budskap.

Det finns flera sätt att använda orakelkorten. Det går inte att misslyckas. Även en nybörjare kan göra tydliga tolkningar och korten kan antingen användas till vägledning för den allmänna livssituationen eller till specifika frågor. För att få svar på dina frågor kan du dra enstaka kort eller göra olika kortläggningar.

Spådom med vanliga spelkort

Man kan också spå med hjälp av vanliga spelkort. Att spå med vanliga kort heter kartomanti.

Precis som tarotlek så har de vanliga spelkorten också olika betydelser. De klädda korten symboliserar verkliga människor och händelser. Hjärter står för familj och kärlek, spader visar på svårigheter, problem, negativa tankar och känslor. Det finns stora likheter mellan tarotkorten och vanliga spelkort även om man inte ser det vid första anblicken då man mestadels tittar på färgerna och symbolerna på tarotkorten, dessa saknar de vanliga spelkorten. En tarotlek är indelad i två delar, den lilla arkanan och den stora arkanan. Den lilla arkanan är uppbyggd på samma sätt som de traditionella spelkorten, de är numrerade från ess till tio, sedan skiljer de sig åt. Tarotkorten har page, knekt, drottning och kung, de vanliga spelkorten har knekt, drottning och kung.

Kartomanti eller kortläsning är konsten att spå i vanliga kort. Man kan använda tarotkort eller vanliga spelkort bestående av 52 kort. Spåkvinnan eller kortläsaren lägger ut korten i olika mönster eller stjärnor t ex Keltiska korset eller Livets träd. Ett, flera eller alla kort ur leken används när man spår i kort.

Lenormand kort

Dessa kort härstammar från Marie-Anne Lenormand. Hon växte upp i ett kloster för nunnor och förutspådde olika händelser. Lenormand kortleken består av 36 kort och varje kort har ett namn såsom Solen, Månen och Riddaren. Korten sägs ha utgivits ut efter hennes död och de är väldigt populära i Tyskland, lika populära som tarotkorten. Madam Lenormand var bl a välbesökt av Napoleon.

Andra sätt att spå

Spådom genom pendeln

Även pendeln har fått en ”nytändning” som spådoms redskap. Även om den är lite svårare att lära sig att hantera så är den fascinerande. Man kan använda pendeln till mer än spådom.

För att kunna använda pendeln vid spådom så krävs det mycket övning, för att lära sig hur pendeln fungerar och arbetar. Oftast har man kontakt med sitt högre jag när man pendlar och man kan själv påverka svaret med sin önskning. Har man en stark önskan så kan pendeln bekräfta det vi vill. Man får öva upp att kunna stänga av sina tankar och känslor så de inte påverkar när man pendlar. Förr i tiden användes ofta pendeln vid spådom. Många var nyfikna på vilket kön det skulle bli på det ofödda barnet. För att få fram detta hängdes vigselringen i en råd över magen och pendla över den gravidas kvinnans mage eller över hennes handled på insidan. Gick pendeln i en cirkel så skulle det bli en flicka, pendlade den fram och tillbaka så skulle det bli en pojke.

Först lära sig hur den fungerar, det första är att lära sig hur den visar JA och NEJ. Håll pendeln med vänster hand. Placera armbågen mot bordet och håll i övre delen av snöret eller kedjan. Pendeln ska falla rakt ner och det är viktigt att den är helt stilla när du börjar. Tala till pendeln och be dig visa dig ett JA, be den då cirkla medsols. Be sedan pendeln visa dig hur den visar ett NEJ, och be den cirklar motsols. En del pendlar vill hellre visa ett JA genom att pendla rakt fram och tillbaka och visa ett NEJ genom att pendla fram och tillbaka sidledes.

Ett enkelt och populärt sätt att spå sig själv eller någon annan är att använda pendel. Vanligast är att ställa en JA eller NEJ fråga som sedan svarar genom att pendla medurs, moturs eller fram och tillbaka. Den kan också välja att inte röra sig alls beroende på vad den vill säga och inte.

Spådom genom runor

Runor hittar man ofta i äldre traditioner. Att spå i runor var förr ofta en vanlig spådomskonst och även nu kan man hitta de som jobbar med runor när de skall ha en konsultation, även om uttydningen kan kännas lite komplicerad. Som i alla metoder för spådomar är det inte svårt att lära sig hur man skall göra för att lägga upp tarotkort, titta i kaffesump, spå i runor, utläsa daggdroppar eller vad man nu gör för att tyda spådomar. Det som är svårt är att verkligen kunna tyda den information man får ta del av. Så är det också när man jobbar med runor. Varje runa har olika innebörd även om man ofta kan hitta en tydning med endast en runa. Med spådomar kan man utföra handlingen på olika sätt och det finns egentligen inget rätt eller fel. Vanligt inom en spådom med runor, är att man samlar ihop runorna för att dra en för varje tidsperiod. En för nuläget och en för framtiden.

Spådom med kristallkula

Kristallkulan är ett spännande och roligt gammalt spådoms redskap. Det kan vara svårt att spå genom kristallkulan om man är ovan. Det bästa är om man tittar från sidan och inte framifrån och se om man förnimmer något. Ibland kan man se levande sekvenser som en film. Man kan få öva länge innan man kan få fram en spådom via kristallkulan.

Ta några djupa andetag och prova nu att se rakt igenom kulan som sker när du betraktar horisonten. Din andning behöver vara lugn och regelbunden. Dyker störande tankar upp så föreställer du dig hur det tonas ner och senare upplöses.

Till en början reflekteras omgivningen i kristallkulan men efter en stund bör du kunna se dimlika strimmor eller moln formationer i och framför kristall eller spåkulan. Släpp alla tankar och känn hur lugnet sprider sig i din kropp.

Öppna nu upp dig för din intuition och iakttag utan att hålla fast vid det som kommer till dig när du fokuserar på kristallkulan. Se om något utspelar sig, kan vara en symbol, ett ord, en mening eller till och med en rörlig scen med personer som rör sig. Kanske får du något budskap, en känsla eller en förnimmelse.

Det tar tid att lära sig och det är få förunnat att kunna spå i kristallkulan.

Spådom genom kaffesump

Att spå sig genom kaffesump var vanligare förr. Förr i tiden så fanns inte så många spådoms redskap. Vi behöver egentligen inte så många olika spådoms redskap. När vi tar emot information så är spådoms verktyg bara ytterligare ett hjälpmedel som vi tolkar genom färger och symboler. Genom figurerna kan man utläsa en hel del som sedan tolkas. När man använder sig av kaffe sump ser man vilka mönster och bilder som framträder ofta tittar man lite från sidan och se vad som är mest framträdande.

Kloka gummor har genom åren ofta arbetat genom kaffesump. Försök själv spå i kaffe eller hitta någon som har kunskap i detta. För många kanske det känns omodernt att spå i kaffe, men många gånger kan man se detaljer och dessa kan i sin tur berätta om helheten i nuläget eller berätta om vad som väntar oss.

Spådomar genom kaffesump, är någonting som gjorts sedan lång tid tillbaks. Har du intresse för spådomar är du kanske redan väl insatt i att man kan se framtiden genom diverse redskap. För andra kan spådomar vara en ny värld som växer och blir större efter varje bok man läst och varje individ man träffar inom det andliga. Det finns en röd tråd och allting hör samman i den livsåskådning som spådamer och spåmän har.

.