Dagens tarotkort är tre i pentagram! Vad har kortet för budskap till dig?

Mynttrean
Tre mynt står för arbete, utbildning, nyheter, utveckling och vinst. Kan också vara ett ekonomiskt tillskott du väntat på. Visar på att du lär dig något och på någon form av arbete som är mycket positivt och givande för dig. Här ska du ha tålamod för det du nu uträttar kommer att ge utdelning en dag även om det kan ta sin tid. Uppskattning från andra och lön för mödan är något du känner av. Mynt trean visar att alla projekt som nu påbörjas eller redan är igång står på en stadig grund men att kontinuerligt arbete krävs. Du kommer att se resultat och känna att molnen på din himmel skingras. Fortsätt med ditt arbete med tålamod och övertygelse så kommer du dit du vill och ska. Du är här nyfiken och vill utveckla något, eventuellt tillsammans med någon annan om gemensamt intresse finns.

Dagens tarotkort är nio i bägare! Vad har kortet för budskap till dig?

Everyday Witch Tarot

Bägarnian

Nio i bägare står för tillit, önskningar och optimism. Du är glad, nöjd och en önskningar har här chans att bli uppfyllda. Du känner kärlek till dig själv och andra. Här tar du allt med ro och bara njuter. Har det bra, är trygg och harmonisk och upplever ett härligt flöde. Är belåten över hur saker och ting har utvecklats. Nio i bägare visar också på intressen för existentiella frågor och livsåskådning. Kortet visar på seger och framgång tillsammans med harmoni och stora drömmar.

Dagens tarotkort är prinsen i svärd! Vad har kortet för budskap till dig?

Prinsen i svärd

Svärdspagen
Page i svärd visar på klara besked på något man väntat på. Om du funderat över något så faller pusselbitarna nu på plats. Här kan du uppleva att andra tränger sig på och inkräktar för mycket i ditt liv? Frigör dig, markera och stå på dig. De som verkligen tycker om dig kommer stå kvar vid din sida även om du sätter gränser. Svärdsprinsen står också för kontroll och en önskan om frihet och att komma vidare. Kortet beskriver även en ung pojke eller man. Din frihetslängtan är stark och du känner att ingenting är omöjligt för dig. Kanske vill du testa olika livsstilar, olika idéer och återuppta projekt som du tidigare förkastat. Här är du snabb i dina tankar och kan vara impulsiv, är likaså spontan och pratglad. Sanning och rättvisa är viktigt för dig här.

Dagens tarotkort är damen i svärd! Vad har kortet för budskap till dig?

Svärdsdrottningen
Drottningen i svärd står för den självständiga kvinnan. Det är den enda drottningen i tarot som har absolut makt över sitt eget liv och sin egen självständighet. Hon är verbal, likaså starkt fokuserad i sin vilja och planering. Är diplomatisk, intelligent, kompetent och har sin integritet. Svärdsdrottningen har gått igenom mycket i livet och är svår att imponera på och ännu svårare att manipulera. Hon har nått intellektuell mognad, är duktig på att tala och vet vad hon vill. Är ofta liberal inför andras tankar och kan gärna föra andras talan. Ibland kan hon uppfattas som kritisk, känslokall och lite arrogant. Hon kan vara något av en häxa med övernaturliga fallenheter. Kortet kan också visa på möten och gemenskap mellan människor som rör affärer och olika beslutsprocesser. Svärdsdrottningen kan representera dig, en hustru, en väninna eller en kvinna i din närhet.

Dagens tarotkort är 6 Kärleksparet! Vad har kortet för budskap till dig?

6 Kärleksparet

Kärleksparet visar på djup kärlek, relationer, balans, attraktion och sexualitet. Älskare och nära vänner står i fokus. Ta dig tid att berätta för dem som står dig närmast vad de betyder för dig. De älskande påminner om att det finns äkta samhörighet mellan er som är värd att kämpa för, även denna kärlek inte kan tillgodose alla dina behov. De älskande kan också visa på att du är redo för nästa skede i ett förhållande, kanske du vill gifta dig eller flytta ihop. Du kommer behöva ta beslut när det gäller kärlek inom den närmaste tiden men detta beslut kommer att ge dig stor lycka på lång sikt. Kärleken är äkta och ser ut att bli varaktig. De älskande påminner om att det finns en samhörighet att kämpa för. Ta de beslut som nu behöver tas då de kommer ge stor lycka i framtiden. Titta också närmare på de förhållanden som inte fungerat bra i ditt liv. Kapa banden till det som är oönskat, onödigt och släpp in den sanna kärleken.

Dagens tarotkort är tio i svärd! Vad har kortet för budskap till dig?

Svärdstian
Tio svärd visar på tankar om katastrof, men ur svårigheter kommer kaos och nya idéer födas. Svärdstian står för ödslighet och stagnation. Du kommer inte längre på din utslagna väg och uppmanas att släppa taget om sin situation. Genom att erkänna din rädsla kan du börja transformera den och välja en annan väg som kan bli betydligt bättre för dig. Du kommer inte längre på vägen du befinner dig på. Upplever tomhet, känner dig dränerad på energi, har varken lust eller ork att företa dig saker. Inser nu att du hamnat i en återvändsgränd och att du inte kommer längre. Svärdstian vill få dig att fokusera på något nytt så du kan nå lycka och framgång.

Dagens tarotkort är 9 Eremiten! Vad har kortet att berätta för dig?

Tarot by Antonella Platano

Eremiten visar på stillhet, ett inre och yttre sökande, klokhet och andlig vägledning. Den vise mannen har lämnat världen bakom sig men tjänar samtidigt som dess vägvisare. Likt en fyr visar eremiten på de faror som du måste akta dig för. Du kan här vara en vägvisare för andra. Du behöver få tänka och känna efter vad du verkligen vill, vad som är viktigt för dig. Eremiten råder dig att vänta och bara se hur saker och ting utvecklar sig under en tid framöver. Det finns stunder i livet då vi inte kan förändra en situation, hur mycket vi än försöker. Om du saknar ett arbete, kan eremiten visa på arbetslöshet och isolering, liksom att man har en dragning till litteratur och böcker. I kärlekslivet händer inte så mycket, kanske är du inte är intresserad av kärlek och gemenskap. Du har ett stort behov av att vara ensam. Om du är osäker på huruvida du ska gå vidare med ett projekt eller ett förhållande, vänta och gå försiktigt framåt så klarnar situationen snart. Eremitens budskap är att söka svar inom dig. Var i stillhet så kommer du i kontakt med den inre rösten.