Dagens tarotkort är åtta pentagram! Vad har kortet för budskap till dig?

8

Myntåttan
Åtta i mynt visar på intressen, arbete och på utbildningssammanhang såsom en kurs eller en studiecirkel. Kortet står för kunnighet och att du vet vad du ska göra för att få pengarna att växa och ge utdelning. Du känner dig trygg och är nöjd med det materiella i livet. Säkert har du mycket jobb och kanske behöver du sakta ner på stegen och bara få vara en stund. Lite lugn och ro är bra för oss alla emellanåt. Tänk på att ta hand om dig själv ibland också. Åtta i mynt visar på att du är praktisk och har öga för detaljer. Likaså har du kunskap och intresse som kan utvecklas till något mer genom strävan och hårt arbete. Mynt åttan visar på erfarenheter, möjligheter och att allt utvecklar sig på rätt sätt. Myntåttan står också för skicklighet och talanger i arbete och gällande placeringar. Du vet vad du ska göra för att få dina pengar att växa och känner dig nöjd. Detta kort är aldrig negativt utan för alltid med sig positiva budskap.

Dagens tarotkort är fem i stavar! Vad har kortet att berätta för dig?

Stavfemman

Fem stavar står för uppgörelser, konflikt och strävan i att vilja komma vidare. Du kan känna dig orkeslös, missnöjd och frustrerad över en situation. Kan vara konflikter antingen på en arbetsplats eller i hemmet. Det är viktigt att alla inblandade får säga sin mening och rensa luften. Maktlöshet, inre stress, konflikter, strid, osämja och konkurrens är inget ovanligt när detta kort dyker upp. Det känns som att folk i din omgivning ger dig motstånd och lägger upp hinder. Dessa behöver du överkomma. I kärlekslivet kan det finnas rivaler och du ska stå upp för din kärlek om du har en relation. Kan också finnas svartsjuka med i bilden som kan ställa till det, så var försiktig. Känn inom dig hur du ska göra och vad som behövs göras för att rädda situationen.

Dagens tarotkort är kungen i svärd! Vad har kortet för budskap till dig?

Svärdskungen
Kung i svärd visar ofta på avtal, kontrakt eller uppgörelser runt större affärer eller kontakter med myndigheter. Detta kort är ofta en man, make eller manlig vän som ofta är intellektuellt och akademiskt bildad. Svärdskungen har intuition och visioner men är också diplomatisk och fåfäng. Han är en god talare och stor inspiratör för andra. Visar också på beslutsamhet och auktoritet. Svärdskungen har nått sin höjdpunkt i sin intellektuella utveckling. Nu är tiden mogen för att avsluta livsmönster eller ta ett större beslut.

Dagens tarotkort är 18 Månen! Vad har kortet att berätta för dig?

tarocchi; tarot; taro

Månen visar på starka känslor, tid, drömmar, fantasi, illusioner, besvikelser, villfarelser och saker som ligger dolda under ytan. Dock har månen även en positiv sida då kortet också står för kreativitet och konstnärlig fantasi. Här kan intuitionen hjälpa till att lösa eventuella problem. Var lite försiktig och lär dig handskas med dina känslor i de olika situationer du ställs inför. Månen står ofta för intuition, drömmar och känslor. Du blir guidad i dina drömmar och har kontakt med dina mediala förmågor, det osynliga, dina känslor och din intuition. Månen kan också visa på att man riskerar att styras av sina känslor lite för mycket. Du befinner dig i en passage, på en utvecklingssteg. När du kommit igenom denna passage och gått vidare till den ljusare sidan, då blommar din kreativitet och du får fram din konstnärliga fantasi. Våga gå din egen väg och tro på dig själv. Kanske upplever du att någon vill förstöra något för dig? Månen innebär ibland en varning, att det är någonting i livet som inte står rätt till.

Dagens tarotkort är 9 Eremiten! Vad har kortet att berätta för dig?

Tarot by Antonella Platano

Eremiten visar på stillhet, ett inre och yttre sökande, klokhet och andlig vägledning. Den vise mannen har lämnat världen bakom sig men tjänar samtidigt som dess vägvisare. Likt en fyr visar eremiten på de faror som du måste akta dig för. Du kan här vara en vägvisare för andra. Du behöver få tänka och känna efter vad du verkligen vill, vad som är viktigt för dig. Eremiten råder dig att vänta och bara se hur saker och ting utvecklar sig under en tid framöver. Det finns stunder i livet då vi inte kan förändra en situation, hur mycket vi än försöker. Om du saknar ett arbete, kan eremiten visa på arbetslöshet och isolering, liksom att man har en dragning till litteratur och böcker. I kärlekslivet händer inte så mycket, kanske är du inte är intresserad av kärlek och gemenskap. Du har ett stort behov av att vara ensam. Om du är osäker på huruvida du ska gå vidare med ett projekt eller ett förhållande, vänta och gå försiktigt framåt så klarnar situationen snart. Eremitens budskap är att söka svar inom dig. Var i stillhet så kommer du i kontakt med den inre rösten.

Dagens tarotkort är 5 Översteprästen! Vad har kortet för budskap till dig?

Visar på kunskap, vägledning, vishet, rådgivning, moralisk insikt och tradition. Översteprästen har talets gåva och kan undervisa/vägleda människor. Du är kunnig, handlingskraftig och agerar inom situationens ramar. Du söker både vetenskaplig och andlig kunskap och har möjligheten att finna den. I optimala situationer är överprästen en person som lär ut kärlek, barmhärtighet och tolerans. Han/hon är medveten om människans brister men söker att ta fram och utveckla människor styrkor och goda sidor. Översteprästen är den moraliska kompassen som utvecklas i var och en. En arbetssituation kan här färgas av moraliska frågor. Du kan känna dig förtryckt och kanske uppläxad. I annat fall är du den som försöker vägleda andra mot och de kan känna att du har blivit jobbig och kanske blivit en besserwisser. Överprästen kan också symbolisera bröllop och förmågan att hitta sin plats i samhällets hierarki.

Dagens tarotkort är prinsen i pentagram! Vad har kortet att berätta för dig?

Myntpagen
Page i mynt och pentagram visar på besked som berör bidrag, ekonomin och det materiella i tillvaron. Kan också visa på studier och utbildning. Du söker förändringar och vill känna dig ekonomiskt oberoende. Tiden är mogen för att flytta gränser och förbättra din livskvalitet. Det är viktigt att du nu är praktisk och målmedveten, det skapar framgång och välmående. Det är dags att handla och därmed få viktiga erfarenheter. Något nytt ser ut att vara på väg in i ditt liv, så förbered dig för detta. Likaså kan det komma meddelanden om pengar.