Dagens tarotkort är sju i bägare! Vad har kortet för budskap till dig?

Sju bägare står för fantasi, andlighet, drömmar, insikter och minnen. Dock viktigt att kunna skilja på verklighet och hägring så att man inte kommer ifrån vägen man ska gå. Kortet visar också på val och möjligheter men kan samtidigt vara en konflikt mellan tanke och känsla. Minnen från det förflutna gör sig påminda och du vet inte riktigt vad du vill. Du söker svar och vill samtidigt ha spänning och förnyelse. Kan ha svårt för att bestämma dig för hur du vill ha det med saker och ting. Vad fantasin än skapar blir allt verkligare ju längre du tänker på det. Ett känslomässigt val ser ut att behöva göras och något måste väljas bort. Här visas likaså möjligheter, drömmar, illusioner och man funderar över olika alternativ. Tankarna, illusionerna och fantasierna kanske här inte är förankrade i verkligheten och kan upplevas mer som frestelser och lockelser.