Dagens tarotkort är 17 Stjärnan! Vad har kortet för budskap till dig?

Stjärnans tarotkort är alltid positivt. Det visar på osjälvisk hjälp, medvetenhet, hopp, optimism, önskningar, kämparglöd, ny inspiration för konstnären och återvunnen hälsa för den sjuke. Här finns hopp om en bra framtid. Efter en jobbig period känner du att hoppet börjar återvända. Du får förnyad glädje och inspiration och börjar se det ljusa och fina i tillvaron igen. Livet och framtiden känns mycket bättre. Du bejakar dina känslor och är mån om dig själv. Du är vid skapandets källa, sprider ljus och kärlek till din omgivning. Stjärnan är din inre visdom och stjärnan står för helande och att bli healad. Hopp finns här och det kan vara bra att skriva, måla och få utlopp för din kreativitet. Kortet visar också på en stark intuition, att man har kontakt med andevärlden och med människor över avstånd. Stjärnans visar att en lovande framtid kommer infinna sig men det är viktigt att du tar tag i dina mål och drömmar för att få planterade frön att börja växa.