Medial utveckling

  okänt landskap

Medial utveckling och medialitet

Det finns inga genvägar om man vill utveckla sin medialitet. Mycket studier och ett stort eget sökande över flera år behövs. Ett stort engagemang och ett stort brinnande intresse för det andliga är det viktigaste.

En del märker av sin medialitet tidigt i livet medan andra börjar utveckla medialiteten senare vilket inte behöver vara till nackdel utan snarare en fördel då man i stället fått en ovärderlig livserfarenhet. Den personliga utvecklingen är viktig och behöver gå hand i hand med den andliga utvecklingen. Många gånger kan utvecklingen gå väldigt snabbt då mycket dolt har skett under ytan under en lång tid, och när man sen tar tag i den andliga biter så slår medialiteten ut i full kraft. Det är väsentligt att man tränar och övar mycket. Ett brinnande engagemang och en stark önskan är också viktigt för att man ska göra framsteg. Det krävs både tålamod och tillit för att utveckla din kraft och sanning.

Jämför inte din andliga väg och mediala utveckling med andras. Våra vägar ser olika ut beroende på var vi står i livet. Vi har alla vår egna unika livsväg. Lyssna på dig själv och din andliga vägledare och du kommer ledas rätt på din andliga väg.

Man måste söka själv och låta sig ledas framåt, man kan inte ta över någon annans insikt och kunskap. Man kan lyssna och ta till sig den men man kan inte överta den.

Medialitet kan ta sig lite olika uttryck men för de flesta innebär medialitet att de ser, förnimmer, hör, känner, upplever dofter, tar emot känslor eller känner av kroppsliga symptom från våra vänner som nu finns i andevärlden eller från levande personer som finns runt om oss nu.

Ibland kan man även få kontakt med högre stående väsen, energier och även ens ”Högre Jag”. Man kan få varsel och föraningar om vad som kommer att hända och information om händelser som skett och om det som pågår i nuet. Man kan se auror och energifält, runt levande personer och djur och i det energifältet kan man få information om det som varit och det som kommer. Man kan också få fram, hur personen mår, psykiskt, fysiskt och själsligt. Genom psykometri kan man läsa av och få fram uppgifter från foton, föremål och handskriven text.

Alla människor är födda med ett utvecklat sjätte sinne och är mediala men inte alla har de kvalitéer för att kunna utvecklas till duktiga medier. Alla människor kan lära sig spela piano men få skulle bli bra konsertpianister. Det händer också att man får kontakt med högre väsen, energier och sitt egna ”högre jag”. Man kan få varsel om vad som kan komma att ske likaså få information om det som har varit och vad som pågår i nutiden. Man kan också se energifält i auror och runt människor och i det energifältet kan man läsa av det som varit och det som ser ut att komma. Likaså kan man få fram hur en människa mår fysiskt, psykisk och andligt. Genom psykometri kan man läsa av och få fram uppgifter från föremål, foton och skriven text.

Intuition

Intuitionen är vår inre lärare och vägvisare i livet.

Vi har ofta svaren inom oss själva. Att lära oss att lyssna till vår intuition handlar om att utveckla det knappt märkbara lyssnandet som behövs för att kunna höra stillhetens röst i vårt inre och hjärta. Genom intuitionen lär vi oss att vara i förbindelse med den inre källan av sanning, kärlek och visdom.

Intuitionen håller samman alla våra sinnens förnimmelser och upplevelser i varje ögonblick. Den ger oss möjlighet att uppleva samhörighet och mening i livet.

Intuitionen kan vi uppleva genom visioner, drömmar, telepati, psykometri, plötslig aha-upplevelser och genom klärvoajans. Upplevelsen kan visa sig genom energier, känslor, symboler och inre röst men även som en slags inre drivkraft att göra något speciellt. Ofta är det här ens innersta röst eller “det Högre Jaget” som ger sig till känna och som vi behöver i vår vardag, för vår överlevnad och livsutveckling.

Varför vill du utveckla din medialitet?

Tycker du kanske att det vore spännande och intressant? Är det för att du vill att andra ska se upp till dig? Vill du kanske kunna ge andra människor råd och vägledning? Eller är det för att du ska kunna påverka andra och hjälpa dem i din omgivning? Eller är det för att du vill få veta vad framtiden har att inbringa och få veta saker om andra människor?

Som du ser kan själen var många och är det pga av egoism du vill utveckla din medialitet då ska du avstå från ett mediumskap. För att undvika alltför många fallgropar och faror måste du utveckla din personlighet samtidigt med de mediala förmågorna. Då får du också större  tolerans och förståelse samtidigt som din egna egoism minskar.

Om du skulle försöka att utveckla din medialitet utan att också arbeta med din personlighet blir det ingen bra kombination. Du kommer bli mycket känslig och förenas inte denna överkänslighet med mycket förståelse, tolerans och kärlek och tolerans så kommer varken du eller andra som söker vägledning bli nöjda.

Du kanske tror att du kan styra din känslighet, men det kommer du inte kunna om du inte låter din personliga utveckling gå jämsides med, eller helst flera steg före din mediala utveckling.

Utvecklingscirklar är bra för andlig utveckling

Det räcker inte med att delta i en utvecklingscirkel en gång i veckan och sedan koppla bort utvecklingen under mellanperioden. Det är tiden mellan att utvecklingsgruppen träffas som utvecklingen sker! Cirkelkvällen är för att bekräfta hur långt din utveckling nått eller för att förbättra riktningen av din utveckling.

Det viktigaste för dig under själva utvecklingsarbetet och i ditt framtida mediala arbete är ärlighet. Var alltid ärlig själv och kräv ärlighet från de andra deltagarna i utvecklingscirkeln.

Viktiga frågor att ställa sig

Är jag beredd att ta på mig de påfrestningar i form av avund, misstänksamhet och skitprat som osvikligt hör samman med ett “offentligt mediumskap”?

Har jag den tid, det tålamod och det intresse som behövs för att arbeta med mig själv i 5-10 år innan jag kommit till den nivå att jag kan kan kalla mig ett färdigt medium.