Vintersolståndet är en vecka bort! Är du redo att fira denna magiska tid?

Vintersolståndet representerar en förändring av årstiderna och början på vintern. Det ger oss möjligheten att välkomna solljus in i våra liv genom att fira frånvaron av det.

Solljus är nödvändigt för att allt ska växa. Det ger oss vitalitet och energi. Vi kan inte ha livet som vi känner det utanljuset. När solen är utom synhåll på vinterns längsta nätter är det en vacker påminnelse om att vara tacksam för allt som lyser upp våra liv. Oavsett om dagarna blir längre eller kortare i din del av världen, kan denna avgörande dag hjälpa oss att ansluta till Anden och leva i linje med naturens cykler. Vi kan aldrig kopplas bort från naturen. Vi är naturligt kopplade till hennes cykler.

Varje solstånd ger sin egen unika energi och gåvor.