Må bra

Kvinnor skratt parasoll1. Du är bäst på att vara du. Du är unik, det finns ingen mer som du. Bara du KAN vara du. Det viktiga är inte att sträva efter perfektion på alla områden, utan att känna att du har ett värde i dig själv. Tala väl om dig själv!

2. Du duger och räcker till. Ända sedan barnsben har vi uppmuntrats att jämföra oss med varandra och att tävla. När du känner dig förminskad av andra bör du påminna dig själv om att du är väldigt okej. Du duger och räcker till.

3. Sätt upp rimliga mål. Skriv en lista över ALLT som oroar dig just nu. Välj ut några saker som du kan förändra. Släpp taget om resten. Det förflutna blev som det blev och framtiden vet vi ingenting om. Därför kan vi välja att leva här och nu och bejaka stunden.

4. Du är värdefull för den du är — inte för vad du har. Ett sätt att få in mer glädje i livet är att bli mer generös. Det mår både du själv och den du ger till bra av.