Vill du bli framgångsrik?

Skor lila kopia

Framgångsrika personer räknar med ett bra liv. Detta blir en självuppfyllande profetia då alla positiva förväntningar överskuggar eventuella motgångar. Den ljusa livssynen främjar samspelet med omgivningen och tar fram det bästa hos deras medmänniskor. De är väldigt bra på att lyssna på sin intuition och använda den, både vad gäller situationer och människor. Framgångsrika personer har kraften att vända otur till tur. Istället att älta tänker de att allt kunde varit mycket värre. Dessutom hittar de ett sätt att tackla motgången så att de går starka ur situationen. Dessa personer ser också möjligheterna till att skapa, lägger märke till och reagerar på de möjligheter som visar sig. Deras utgångspunkt är densamma som alla andras, de är bara så mycket bättre på att utnyttja möjligheterna.