Kraftdjur och dess budskap

Kraftdjur

Kraftdjur “totem”- dina följeslagare!

Det finns djur från ”Andra sidan” som vakar över oss? De kallas kraftdjur och följer med oss på vår resa genom livet. Det är djur som har fått i uppgift att skydda oss innan de återföds. Kraftdjuren har en förmåga att hålla borta onda andar och energier som inte är bra för oss.

Att arbeta med kraftdjur (totem) är en uråldrig visdom som är lika gammal som människan själv. I ditt kraftdjur kan du finna styrka och vägledning genom livet. En shaman använder sig av kraftdjur och andliga vägledare till hjälp på sin resa till andevärlden där de kan finna svar och kraft.” Inom den Shamanska kulturen tar indianerna ofta hjälp av djuren dels vid trumresor men också vid healing.

Man kan använda totemdjuren till hjälp att lära känna sig själv bättre och få vägledning i olika situationer i sitt vardagliga liv. Man kan genom sitt kraftdjur bli vägledd genom sina drömmar, under meditation som bilder eller känna in djuret på annat vis som du känner är ditt arbete. Varje totemdjur äger specifika styrkor och egenskaper. I dessa kan du finna svar samt hjälp vid helande när du står vid olika vägskäl i livet.

Hur vet vi då vilket kraftdjur vi har? Vilka djur som följer dig kan du få reda på antingen genom medicinkort med totems eller också genom meditation. Många gånger är det så lätt att man känner mycket för ett speciellt djur, då är det också ett totem som du behöver.

Djuret kan ibland meddela sig genom att visa sig för oss på ett sådant sätt som vi inte kan missta oss på. Man kan också göra en meditation där man kan få kontakt med sitt totemdjur. Om man mediterar och föreställer sig att man sitter vid kanten av en stor skog, så är det första djuret som kommer ut ens totem. Man kan också få hjälp av en schaman genom en trumresa.

Enligt shamanerna så betyder det också olika från vilket väderstreck kraftdjuret kommer ifrån.

• Totemdjuret i Öst är din guide och beskyddare

• Totemdjuret i Väster hjälper dig att hitta dina inre sanningar

• Totemdjuret i Norr hjälper dig med kommunikationen, att förstå tystnaden och förstå orden

• Totemdjuret i Söder står för din inre oskuldsfullhet

• Djuret nedanför hjälper dig men en stadig förankring i Moder Jord

• Djuret ovanför är din vägledare i drömmarna

• Totem inom dig hjälper dig att ära din kraft, Att bekräfta att du är värdig och älskad

•Totemdjuret på höger sida är beskyddaren av din faderliga energi

• Totemdjuret på vänster sida är beskyddare av din moderliga energi

Hök

Står för skarpsynthet, överblick och budskap. Låt inte det första intrycket styra din bedömning. Betrakta istället helheten av vad som är. Alla prövningar lär vi oss av så se det som en möjlighet att växa!

Örn

Står för frihet, mod och ett högre seende. Var inte rädd utan lyft och flyg vidare. Du har modet och kunskapen du behöver för att gå vidare. Här har du möjlighet att förverkliga dina drömmar om du siktar högt. Framtiden ligger öppen, släpp det som varit och gå vidare i nya riktningar. Din inre visdom kommer leda dig rätt så var inte rädd!

Katt

Står för magi, oberoende, självständighet och överflöd. Du blickar inåt och lyssnar på din egen inre vägledning. Vill få stå på egna ben, ta egna beslut. Andras råd kan vara bra men du vill sköta saker på egen hand. Ibland gör du tvärtemot till det som andra förväntar sig och vill att du ska göra.

Räv

Står för smidighet, instinkter och observation. Var öppen för livet och du kommer bli fri. Din list gör att du inte låter dig luras att tro att det finns någon hierarki. Du går dina egna vägar och skulle inte tillåta dig att bli ett offer i denna värld. Din styrka och slughet gör att du komma långt och nå det du önskar.

Varg

Står för starka egenskaper, vishet och nya tankar. Du bär på många unika kvaliteter och yttervärlden är öppna för att få ta del av dem. Du behöver inte manifestera alla dina drömmar och visioner men låt dem finnas utan undertrycka dem. Du är en vis lärare så möt din omgivning med den stolthet du förtjänar!

Häst

Står för möten, resor och frihet. Vi alla har vår resa att göra, sin livsväg och sitt öde. Vilka är dina utmaningar? Välj friheten och gör dig fri alla begränsningar och det som hämmar dig. Det liv flyter i rätt riktning, saker går smidigt och skänker glädje. Alla möten och händelser på vägen du går på har något att berätta om dig själv!

Isbjörn

Står för vila, lugn, visioner,styrka och insikter. Brist på energi och kraft kan här stoppa upp. Ofta är det svårare att hitta kraft och styrkan att förändra, än att kämpa vidare med det som dränerar oss på energi. Ta de vilostunder Du behöver, det är vid vila som svaren börjar komma till dig.

Delfin

Står för samförstånd, harmoni och accepterande. Du trivs i sällskap och är trevlig så länge du människor runt omkring  du trivs med. Ibland kan du vara misstänksam men låt inte rädslor styra dig för mycket, det skapar begränsningar och du kan går miste om mycket. Öppna dina ögon och se dig omkring och låt inte ett ögonblick gå förlorade!

Orm

Står för återhämtning och undanglidande. Tänk inte så mycket utan fokusera på det som är viktigt och lägg det andra åt sidan. Lyssna till din visdom, den leder dig till rätt väg. Du vet vad du behöver och vad som är bäst för dig.

Fjäril

Står för flyktighet, distans och lugn. Ibland vill vi bara dra oss undan från tråkiga och jobbiga upplevelser. Här vill du bearbeta och få saker balanserade. Det bästa är att inte fly. Våga möt omgivningen med närvaro och öppna ögon. Var närvarande i det som sker, våga känna in,  lyssna och glädjen kommer att visa sig.

Groda

Skapande och reproduktion. Grodan är ett djur som associeras med krafter och evigheten. Grodan är en symbol för liderlighet,energi och fruktbarhet. Visar på nya saker och händelser som sätts igång.

Rådjur

Instinkter och stark intuition. Rådjuret visar på moder jords krafter. Dess horn växer en bit varje år, och det symboliserar förnyelse och pånyttfödelse. Rådjuren är snabba och kan antingen bara uppenbara sig eller försvinna i samma ögonblick. Visar på snabbhet i nya beslut, impulsivitet och en stark inre kraft.