Vilket Änglanummer är du?

Ny änglanummer

Här nedan kan du läsa vad universum har för budskap till dig!

10. Du får i dagsläget gudomlig vägledning genom tankar, känslor och insikter i den situation du nu befinner dig i. Förhåll dig positiv till de budskap du nu får.

29. Ha tillit till din inre röst och den livsväg du nu följer. Du är nu redo, kvalificerad och förberedd till att hjälpa andra som kommer på den väg du går på.

31. Andevärlden arbetar nu med att höja din frekvens. Du kommer märka av mer kärlek och känna ett inre lugn.

45. Änglarna ber dig nu snällt att påbörja de nödvändiga förändringar du nu står inför. Du vet redan vilka dessa förändringar är. Be änglarna ge dig det mod och den styrka du behöver för att genomföra dem och ha vetskap om att förändringarna kommer vara till allas bästa.

52. Förändring är en naturlig process. Lita till denna sanning och var inte rädd för den förändrings process du nu befinner dig i. När en dörr stängs så öppnas en ny dörr som bättre passar din utvecklingsnivå.

141. Fokusera dina tankar på att ha en öppen dörr till Änglarnas visdom. Be dem om kontakt och vägledning när du andas lugnt och är avslappnad.

264. Änglarna är med dig och försäkrar att det du behöver är tillgodo sett. Lyssna till Änglarna och ha tilliten till att de vill hjälpa och tar hand om dig.

483. Änglarna och Ärkeänglarna finns vid din sida när nu saker och ting sätts igång för dig. Lyssna till varje litet tecken som kommer i form av en tanke, ett par ord du lägger märke till i en sång eller text du läser. De kommer ge dig den hjälp om du behöver.

578. Du är på rätt väg och kommer snart uppleva ett flöde i positiv riktning genom de förändringar du genomför.

682. Ha tilliten till att varje steg du tar leder dig till ett härligt överflöd från universum.

777. Du har lyssnat väl och använt din visdom på det bästa vis. Du kommer nu få uppleva den goda skörden av det du tidigare så kärleksfullt sått. Ditt engagemang ger inspiration och är till stor hjälp för andra under deras andliga resa.

885. Din ekonomiska situation förändras till det bättre då du agerar till att förbättra ditt liv. Du är värd det bästa såsom välstånd, hälsa och lycka. Sätt upp mål för det du vill ha i livet och planera för detta.