Din inställning till livet

Ett bra liv

Allt du ger i livet återvänder till dig. När du ger positivitet får du tillbaka ett liv fullt av positiva saker. Om du ger negativitet får du tillbaka ett liv fyllt av negativa saker. Dina tankar och känslor lägger grunden till det du får i ditt liv.

I varje ögonblick ger du antingen positiva tankar eller negativa tankar. Vare sig de är positiva eller negativa avgör de vad du får tillbaka i livet. Alla de människor, omständigheter och händelser som utgör varje ögonblick i ditt liv attraheras till dig genom de tankar och känslor du sänder ut. Det är inte så att livet bara sker – du tar emot allting i ditt liv utifrån vad du själv ger.