Vilka är dina turnummer? Välj en eller flera bokstäver på bilden!

Turnummer Glädjekällans

Klicka på bilden för att förstora!

Vilket är ditt/dina turnummer? Titta på bilden och välj en eller flera bokstäver!

A 4

B 23
C 14
D 1
E 24
F 10
G 19
H 11

I 15
J 2
K 16
L 25
M 9
N 26
O 12
P 3
Q 27
R13
S 7
T 18
U 5
V 20
X 17
Y 22
Z 28
Å 6
Ä 21
Ö 8