Vidarkliniken

Vidarkliniken

http://www.vidarkliniken.se

Om jag skulle bli sjuk skulle jag välja “Vidarkliniken”. Där erbjuds en kombination av skolmedicin, antroposofisk läkekonst och vård. Svensk sjukvård har missat de alternativa kunskaperna som erbjuds i andra länder. Här ser de människan som en helhet och har en bred gedigen kunskap. Vidarkliniken är det enda sjukhuset i Norden som integrerar skolmedicin med antroposofisk medicin.