Var sann mot Dig själv!

Birgitta Lindeblad, julmys_80

Ofta känner vi ett socialt tryck från föräldrar, familj, arbete och samhället för att bli en viss person. Det är ett obehagligt tryck som många har svårt att slita sig loss från. Det viktigaste är att Du är sann mot Dig själv. Att Du vågar stå fast vid Dina egna värderingar och inte glömmer vad som är viktigt för Dig. Bara för att andra tycker att Du borde bete Dig eller vara på ett visst sätt, betyder det inte att de har rätt och att Du måste göra det. Alla måste få följa sin övertygelse och göra det man känner är bäst, även om det inte alltid uppskattas av andra. Du är inte född till denna värld för att göra andra till viljes utan för att leva DITT egna liv? ♪