Var förutseende

Fönster blommor hatt kopia

Allt börjar i sinnet och sprider sig som krusningar på vattnet. Det som händer omkring oss är en spegling av vår egen inre värld. Det är våra egna val och det finns många valmöjligheter i varje situation vi kommer i kontakt med.