Vänner

Flicka djur

Vänner är något man tar hand om,
vänner är något man inte kan missa,
vänner är något man älskar,
vänner är något man inte släpper.