Välj Dina ord…

Farfar pojke hängstol ute

De ord som Du talar om Dig själv och andra människor lägger grunden till hur Du själv blir bemött och till det Du får tillbaka!