Välbefinnande

Bloomor i temuggar

De allra viktigaste ingredienserna för ett verkligt välbefinnande är förmåga till medkänsla, empati, välvilja, kärlek och omsorg om andra. Detta är kraftfulla känslor och tillstånd som ger näring åt Din egen lycka.