Vägvisare

Par våg
Andra människor kan bara vara vägvisare och genom att vi får lov att öva på varandra och spegla oss i
varandra kan vi lära känna oss själva i olika situationer för att sedan kunna göra medvetna val.