Vägvisare

Barn fiskar kul

Andra människor kan bara vara vägvisare och genom att vi får lov att öva på och spegla oss i varandra kan vi lära känna oss själva i olika situationer för att sedan kunna göra medvetna val.