Våga pröva

Hjärta kulig blommor

Det är omöjligt, sa Tvivlet. Det är farligt, sa Rädslan. Det är onödigt, sa Förnuftet. Prova ändå, viskade Hjärtat