Vad vill Änglarna ge Dig för viskning idag?

Änglar beige gulliga moln

FRAMSTEG – Du gör stadiga framsteg genom kärleksfulla tankar, känslor och handlingar. Jämför Dig inte med andra, se istället hur långt Du har kommit i Din utveckling. Du är duktig, handlingskraftig och kompetent. När Du nu vet vem Du är kan Du gå in i de bästa förhållanden och Du drar till Dig människor som reflekterar Din helhet. Visdomen Du samlat på Dig gör att Du tryggt kan gå vidare.

AFFIRMATION: Jag låter mina medmänniskor komma mig nära. När jag samtalar med dem låter jag all min kärlek och mitt själsliga ljus vidröra dem.