Vad känns bra för dig?

Kvinna krans åker kopia

Fortsätt agera på det som känns bra och följ flödet av känslorna När du är i flödet kommer du känna dig lycklig och framgångsrik. Ju oftare du är inspirerad desto mer troligt är att du kommer i samklang med dina känslor och ju bättre du känner dem desto mer kommer du att locka till dig mer av det du vill ha, då ”lika drar till sig lika”.