Vad innebär det att vara medial?

Gul spirit

 

Vi själar väljer själva om vi ska välja den mediala vägen. Den mediala vägen kan vara väldigt krävande och utmanande men på samma gång mycket givande.

Hur är man som medial?

Som medium är man begåvad med mediala gåvor, det vill säga att man besitter de redskap som behövs för kontakt med den andliga världen.

Vilka redskap använder vi medium?

Bildspråket:

Som medial tar man emot bilder som tolkas. Med tiden som mediet utvecklas så utvecklas även förmågan till kommunikation. Man kan ställa frågor till en bild som dyker upp och sedan koppla en känsla till just denna bild.

Känseln:

Genom känseln får man in känslor i sin kropp och utifrån denna känsla kan mediet beskriva innebörden av det som framkommer för att sedan åter kunna ta in ny information. Att helt enkelt kommunicera via sin känsel samtidigt som man lyssnar till sin intuition.

Hörseln:

Man kan höra röster som antingen kommer från insidan av en själv eller som man hör utifrån och in. Vissa mediala personer har båda varianterna som de inte kan påverka utan bara förlita sig till. Det finns individer som också får rösten i form av en tanke som dyker upp för att sedan bara upplösas. Många mediala personer har svårt att skilja på hörseln inom sig, är det min egen röst jag hör eller är det andevärldens kommunikation jag uppfattar. Det finns självklart övningar för att kunna särskilja dem åt. Hörseln uppfattas alltid som det svåraste redskapet inom mediumskap.

Det är här som mediets livserfarenhet kommer väl till användning och är en stor fördel i den kommande utvecklingen till ett fulländat medium.

I min värld som medium så har man redskapen inom sig och kan använda dem på ett professionellt sätt. Att också kunna sätta sitt ego åt sidan och vara det redskap som andevärlden önskar. Hör ibland att vissa människor är mediala men inte andliga och det kan jag hålla med om.

Vad är skillnaden?

En andlig person försöker leva med sin gåva och det på ett ödmjukt sätt både till sig själv samt sin omgivning. Man brukar säga att man lever som man lär i den mån det går i livet.

En medial person är en som inte alltid lever som den lär, och styrs allt som oftast av sitt ego först. Båda personerna har kontakt med andevärlden men de agerar utåt sätt helt olika i livet. En medial persons mål i livet är att med andevärldens hjälp växer i sin andlighet. Den andliga personens mål är att vara det rena redskapet för andevärldens budskap.

Är den mediala personen sämre i sin kontakt med andevärlden än den som är andlig?

Behöver inte vara så men med tiden så förväntar sig andevärlden att den mediala personen utvecklas och blir andlig i sitt redskap. Men som med allt på jorden så finns det även här undantag och andevärlden kan stänga av kontakten för personen i fråga tills en förändring har skett. Att personen då får börja om i sin kontakt med andevärlden är priset man får betala för sin personliga utveckling. Den personliga utvecklingen styr alltid den andliga och aldrig tvärtom och det gäller oss alla.