Vad har tarotkorten att säga dig idag? Välj ett kort!

Tarot Mucha

Kort 1

Döden visar på en större förändring, dags att släppa gamla mönster, förnyelse, omvandling och avslutning. För att komma vidare måste ibland något avslutas. När dödens kort kommer så är det stora förändringar på gång. Något tar slut och något annat tar vid. Döden visar ofta på större förändringar i livet som kan vara jobbiga. Man får ta farväl och lämna något som betytt mycket för en, men där något avslutas finns också en början på något nytt. Ofta dyker döden upp när en relation tar slut eller då man är tvungen att sluta på sin arbetsplats. Kan också betyda att man släpper gamla vanor och beteendemönster, man går vidare och börjar om. På en arbetsplats kan förändringar träda i kraft. Det kan vara förändrade arbetsuppgifter eller att uppgifterna kräver ett nytt sätt att utövas. Ibland kan det handla om en uppsägning, att man blir av med sitt arbete. I kärleksrelationer visar kortet döden på ett avslut men kan också vara att man vill lägga något åt sidan i relationen och ta in något som kan föra en framåt i utvecklingen. Gällande ekonomin står kortet för en förändring. En inkomstkälla kan sluta ge dig pengar eller en svår ekonomisk situation kommer till ända och slutar att gälla. Här kommer du säkert ändra uppfattning gällande det ekonomiska och se på saken annorlunda. Döden talar om att det är förändringar på gång, även inre förändringar, t ex nya sätt att tänka och ett behov av att bryta negativa vanor. Att man vet om att en förändring behövs men att man är man rädd för att genomföra dem. Tankar om förändring finns men handlingen kommer senare. Döden visar också på att du sitter fast i gamla tankemönster som det är dags att bryta och förändra. Du upplever säkert att mönster och beteenden som tidigare fungerat som ett skydd inte längre finns, och att dessa snarare har en begränsande och hindrande inverkan på ditt liv idag.

Kort 2

Fyra mynt/pentagram står för materiell och ekonomisk stabilitet. Ha nu ordning och reda på det materiella och gå igenom det du har. Du har uppnått en materiell trygghet men omge dig inte med prylar du inte behöver. Om du sätter hela din tillvaro och din glädje på det materiella kommer det att bli en börda och kännas betungande för dig. Här kan du behöva utmana dina egna principer och regler. Fyra i mynt talar om att du själv måste se vad du är beredd att riskera för att få lycka, frihet eller tillfredsställelse på längre sikt. Kan också vara en utmaning att göra avkall på. Regler och principer till förmån för livet och för det som känns rätt i hjärtat. Kanske känner du dig begränsad, kontrollerande och alltför styrd av dina egna värderingar. Kortet kan visa på snålhet. Kanske känns den materiella tryggheten och säkerheten hotad så se över din situation. Ser ut som att du har jobbat en längre period för något, skaffat dig en bra grund och vill ha kvar det som du anser är ditt.

Kort 3

Sju i svärd visar på valsituationer utifrån din egna fria vilja. Kan finnas oärliga människor runt om dig nu så var vaksam. Kanske du själv inte är helt ärlig i dina handlingar. Du kan vilja behålla privata saker för dig själv, för att de inte ska missförstås. Osäkerhet, intriger, prat bakom ryggen är inte ovanligt när detta kortet kommer upp likaså visar det på rädsla för förändringar. Det bästa är om du lägger fram sakerna på bordet, så att ordningen kan återställas och situationen redas upp. Kortet kan också visa på att någon är lurad eller bedragen. Förhoppningar finns dock om att saker kommer att lösa sig. Var inte rädd för förändringar då risken finns för att du hamnar i ensamhet. Kortet talar också om oärlighet, skvaller och hemliga planer.