Vad har kaffesumpen att säga Dig idag?

Mugg blå prickar

Har nu vänt kaffekoppen upp och ned på fatet. Det som visas i sumpen är följande:

Nu är det tid för slutsummering, att väga samman handlingar, tankar och intentioner. Du behöver göra ett “bokslut” för att kunna gå vidare.

Du tänker över ditt liv, ser vart du har kommit, vad du åstadkommit och hur du har nått fram. Säkert upplever du att du testas och det blir någon form av rannsakan. Det innebär också en tid för beslut angående nästa destination. Det går nu inte att smyga sig undan utan du behöver ta itu med saker. Säkert står du inför någon form av vägskäl och det är viktigt att du väljer det som känns bra. Nu får du möta dina rädslor men efteråt inträder en känsla av lättnad.

Som student kan det nu röra sig om prov, tentamen och examina.

Sumpen visar också på förnyelse, förändring, resultat, frigörelse och på avgörande beslut.