Vad har kaffesumpen att säga Dig idag?

Mugg blå prickar

Har nu vänt kaffekoppen upp och ned på fatet. Det som visas i sumpen är följande:

Ser att du behöver ha koll på både plånbok och konton. Spara på flera sätt så att du har det som behövs när du vill investera. Kanske behöver du ändra lite på rutinerna för att kunna få det bättre. Stanna upp lite så du hittar din motivation och kämparanda. Tro på din kraft och dina idéer så kan bli en del snabba händelser.

Sumpen visar också på självförverkligande, medvetenhet, kontroll och viljestyrka.