Vad gör du för val just nu i ditt liv?

Bara kärlek behövs kopia

 

Ta ansvar för dina handlingar, se din orsak och verkan i allt du gör i din vardag. Välj att handla i val som är fyllda med kärlek till dig och dem runt om dig. 

Välj i ljuset i alla delar i ditt liv, från dig till dig och till andra. Sluta fly in i din skugga och tro att det är yttre påverkan som gör att du väljer det som är bäst för dig.

Din yttre värld är din egna spegelbild och den är antingen ljus eller grå. Väljer du den grå kommer den hela tiden tillbaka tills du väljer ljuset och kärleken för dig själv och andra.