Lycka och visioner

Kvinna get

Din tid och din lycka!

Kanske är det dags att påbörja din egna lyckoforskning: när mår du som bäst och när mår du som sämst? Vad påverkar dig egentligen? Är det status, pengar och saker eller kanske att bli snabbast, störst och snyggast? Sannolikheten är stor att du finner andra svar. Lägg tiden på de saker du tycker om och finner njutning av och släpp dem aldrig.