Vad är lycka?

Flickor två lycka blomma

Det egentliga mål vi människor har för våra liv är av andlig art – kärlek och lycka. Visste Du att varje tanke även påverkar Din lycka…