Vad är Änglakort

Änglakort med budskap

Det finns många olika utgåvor av änglakort, gemensamt för dem alla är att det är kort med budskap och vackra bilder av änglar. Oftast ligger det mellan 30-50 kort i en ask. Korten är personliga, ska behandlas varsamt och bör bara blandas och tolkas utav ägaren som har knutit all sin energi till korten.

Änglarna ger fina vägledande svar på frågor och funderingar vid utlägget av kortet/korten, och handlar ofta hur man bäst kan och bör agera i den situation man befinner sig i. Man får inte alltid raka svar då man ställer sina frågor som – var, när och hur – som man oftast får vid en tarotläggning, men änglakorten ger likväl tillräckligt med information så att mottagaren förstår hur hon/han bäst kan eller bör agera för att få bättre livskvalitet eller förstå vilken väg som är rätt att gå vidare på.

Man kan lägga kort för det hela kommande året – med utgångsläge för vad som är viktigt under varje månad, eller för att bara se hur livet ser ut att bli månadsvis.

Man kan också lägga 3 kort – ett för dåtid, nutid och framtid, för att se vad som har varit viktigt, är viktigt i nuläget samt vad som kommer att vara väsentligt framöver.

Ibland kanske man bara vill dra ett eller ett par kort ur leken och då tolkar man bara det kortet/korten vill säga. Likaså kan man varje morgon dra ett nytt änglakort för att se vad dagen håller i beredskap och vad man kommer att möta under dagens gång.

Någon gång kan det också hända att man får en spontan kanalisering som inte kommer direkt ur korten utan på annat sätt, kanske genom talet eller genom något tecken.

När man haft sina kort en längre tid så kan man känna änglarnas förfinade energier genom korten. Likaså känner man att man blir vägledd av universums Guider och Änglar.

Var tacksam för de guider, änglaväsen och dörrvaktare som finns vid din sida. Be en bön till dem om du önskar hjälp med något.