Upprepade mönster visar oss våra behov…

Fåglar korg