Två drömmar…

Katt radio

Det finns två sorters drömmar; en är en dröm som aldrig kommer att vara mer än just det, en dröm. Bara en vision som Du egentligen aldrig riktigt kan hålla i Din hand. Sedan är det en dröm som är mer än en dröm; den är som en karta. En karta som Du kan följa varje dag och veta att en dag kommer Du att stå där högst uppe på berget och hålla i Din hand allt som Du vågat drömma om. Sluta aldrig drömma!