Trollbord

Trollbord
 Trollbord

Trollbord är ett trebent pelarbord som kan “prata”, det meddelar sig genom att lyfta på benen. Trollbordet är oftast tillverkat av trädet ”al” och det ursprungliga trollbordet innehåller varken skruv eller spik. Ena benet är ett Ja-ben, det andra är ett Nej-ben och det tredje är ett Räkne-ben (det bokstaverar även alfabetet a, b, c, d, e, f mm). För att det ska fungera ska det placeras direkt på golvytan, inte på någon matta. Det bästa är om man är 2-5 runt bordet. Sitt på vanliga stolar men luta Er inte mot ryggstödet.

Dags att börja:

Ibland kan man behöva sjunga eller tala till trollbordet för att höja energierna i rummet och hjälpa trollbordet att komma igång. Placera sedan handflatorna på bordsytan. Ska du göra detta själv så placera dina händer på bordsytans mitt, annars så placeras händerna jämt fördelat längst ut på bordet så egentligen bara fingrarna ligger försiktigt på bordsytan. Tryck inte hårt utan det ska bara vara lätt beröring med fingrarna.

Börja med att gnida handflatorna mot bordsytan i ca 1 minut, för händerna helst medurs i cirklar. Be trollbordet lyfta sitt ”Ja”ben, om det knappt eller bara lite svagt svarar så får man säga till bordet att vara tydligare och med en uppmaning, ”Bord lyft på ditt ”Ja” ben. Gör likadant med alla ben. Bord lyft på ditt ”Nej” ben tills det svarat tydligt och så görs samma procedur med räknebenet. Säg t ex så här till räknebenet ”Bord räkna till fyra” och då ska det räknebenet lyftas 4 fyra gånger från golvet.

När dessa övningar gjorts med goda resultat så kan man börja ställa frågor till trollbordet. När Du/Ni ställer frågor till trollbordet så måste de kunna besvaras med ett ja, nej eller ett räknetal. Om man vill bokstavera till ett ord så översätts räknetalet till bokstäver, dvs 1=A, 2=B, 3=C, 4=D osv. Man kan ställa även tysta frågor till trollbordet om man hellre vill det.

Ibland kan bordet luta sig väldigt mycket och nästan lägga sig i någons knä och då brukar man säga att anden som tar kontakt via trollbordet vill ge en kram.

Det brukar vara andliga guider, andeväsen eller någon avliden släkting som brukar ta kontakt vid dessa ”seanser” och man kan se det som en mötesplats med dem som gått över till andra sidan.

Lycka till